ยื่นทบทวนสิทธิ์ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ทำอย่างไรบ้าง

ยื่นทบทวนสิทธิ์ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ทำอย่างไรบ้าง

อัพเดทเยียวยา "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ยังไม่ได้เงิน เช็คสถานะ-ทบทวนสิทธิ์ www.sso.go.th ถึง 31 ต.ค. นี้

อัพเดทจ่าย เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 และ ม.40 คนละ 5,000 บาท หรือรับทีเดียว 10,000 บาท ในวันที่ 22 – 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฎว่า เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 แล้วผู้ประกันตนบางรายยังไม่ได้เงิน

เช็ควิธี ยื่นทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ ม.33 ม.39 และ ม.40 ตรวจสอบอย่างไร ระยะเวลาเท่าไหร่  พร้อมวิธีอย่างง่ายๆ แบบละเอียด

เงื่อนไขผู้ที่สามารถรับเงินเยียวยา ม.39 และ ม.40 มีดังนี้

-ต้องมีสัญชาติ “ไทย”

-ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม

ตรวจสอบสิทธิ์การรับการเยียวยาเพิ่มเติม ที่ “เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม” 

ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิ์การเยียวยา ม.33 , ม.39 และ ม.40 

ขั้นที่ 1 โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33

-หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา

-แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตน ม.39-40

ขั้นที่ 2 กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย

-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม

-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้

ขั้นที่ 3 ส่งเอกสาร

นำเอกสารที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

อ่านข่าว : รีบสมัคร "คนละครึ่งเฟส 3" ยังเหลืออีก 8 แสนสิทธิ์ รับทันทีเยียวยา 3,000

ยื่นทบทวนสิทธิ์ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 และ ม.40 ทำอย่างไรบ้าง

 

 

หมายเหตุ

-สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564 หากมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ติดต่อที่ 1506 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-ตามมติครม.ผู้ประกันตน ม.39-ม.40 ที่ประกอบอาชีพอิสระในพื้นที่ 29 จังหวักควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะได้รับการเยียวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

-แต่หากเป็นผู้ที่อยู่พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้มที่มีการล็อกดาวน์ 2 เดือน จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน จำนวน 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท โดยเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

_