บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็คที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนตุลาคม 2564 ได้สิทธิอะไรบ้าง? เช็คที่นี่

เช็คสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนตุลาคม 2564 ได้รับเงินเยียวยาอะไรบ้าง? กรมบัญชีกลาง เงินโอนเข้าบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน เงินเข้าวันที่เท่าไร?

ติดตาม กรณี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือบัตรคนจน ในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับสิทธิอะไรบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้ ครม. อนุมัติ เห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท 

โดย กองทุนประชารัฐสวัสดิการ แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 4 ประเด็น ได้แก่

 1. ขยายมาตรการภาระค่าน้ำค่าไฟ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ตุลาคม 64 - ก.ย. 65 
 2. จัดสวัสดิการให้กับผู้ถือบัตร 13.5 ล้านคน ในเรื่องค้าก๊าซหุงต้ม
 3. เปิดลงทะเบียนบัตสวัสดิการรอบใหม่ 1.6 พันล้านบาท
 4. การจัดสรรสวัสดิการ ให้ผู้ถือบัตรรวม 4 พันกว่าล้านบาท

 

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ครม. เคาะงบกลาง 2.7 หมื่นล้าน ช่วยผู้ถือ "บัตรคนจน"-เปิดลงทะเบียนรอบใหม่)

 

วันนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวมสิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับในเดือนตุลาคม 2564 มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร?

 

 • วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

1. เงินสำหรับซื่อสินค้าในร้านค้าประชารัฐ คนละ 200 บาท และ 300 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้

 • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
 • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

2. เงินเพิ่มกำลังซื้อ ผู้ถือบัตรฯ รับเงินเยียวยาพิเศษคนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วม โครงการ เริ่มแจกครั้งแรกเดือนตุลาคมนี้ จนถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 3 เดือน

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

สำหรับผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

 • จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน  5 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ  จำนวน 25 บาท
 • จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ จำนวน 50 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรกที่ขยายสิทธิวงเงินค่าน้ำ และ ค่าไฟฟ้า ดังนี้

 • ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

- กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

- กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 • ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงิน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 เมื่อรวมกับเบี้ยความพิการที่ได้รับจำนวน 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

 

 

ที่มา : กรมบัญชีกลาง