ตายเพิ่มอีก 1 เป็น 7 ราย! ปภ.อัพเดตน้ำท่วม 30 ก.ย.-คลี่คลาย 13 จว.

ตายเพิ่มอีก 1 เป็น 7 ราย! ปภ.อัพเดตน้ำท่วม 30 ก.ย.-คลี่คลาย 13 จว.

“ปภ.” อัพเดตสถานการณ์น้ำท่วม อิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” 30 ก.ย. เกิดอุทกภัย 31 จว. ประชาชนได้รับผลกระทบ 2.27 แสนครัวเรือน เสียชีวิตเพิ่มอีก 1 เป็น 7 ราย คลี่คลายแล้ว 13 จว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 23 - 30 ก.ย. 2564  เกิดอุทกภัยใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม รวม 190 อำเภอ 956 ตำบล 6,335 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 227,470 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 7 ราย (ลพบุรี 6 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย) สูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1 ราย) 

ปภ.ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 13 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี และปราจีนบุรี) 

แต่ยังคงมีสถานการณ์ 18 จังหวัด (สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา) ซึ่งก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ