คปภ.ชี้ ประกันอ่วม พิษโควิดยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์การเงิน

คปภ.ชี้  ประกันอ่วม พิษโควิดยื่นขอผ่อนผันเกณฑ์การเงิน

“คปภ.” เผยบริษัทประกันวินาศภัย อ่วม จ่ายเคลมประกันโควิด ยื่นขอผ่อนปรนเกณฑ์การเงินแล้ว 1 บริษัท คาดสัปดาห์นี้ ยื่นอีก 2-3 บริษัท ย้ำเข้าคุม -ช่วยสริมสภาพคล่อง ขอประชาชนอย่างตระหนก

 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   เปิดเผยว่าปัจจุบันบริษัทประวินาศภัย ที่ได้รับผลกระทบจากจ่ายเคลมประกันโควิด-19 จำนวนมาก  ทำให้ฐานะการเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่คปภ.กำหนด เข้า มายื่นขอผ่อนปรนเกณฑ์ทางการเงินกับ คปภ.แล้วจำนวน 1ราย  ซึ่งไม่ใช่บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกสั่งให้หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีอีก 2-3 บริษัทเข้ามายื่นขอเพิ่ม  

"คปภ.เข้าไปควบคุมและออกมาตรการผ่อนปรนแก่บริษัทประกันภัยเพื่อให้เกิดสภาพคล่องแล้ว ผนวกกับการระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย คาดส่งผลบวกต่อธุรกิจประกันภัย อีกทั้งตอนนี้ได้ทำ stress test แล้วยังไม่พบความเสี่ยงในเชิงระบบ จึงขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก” 

สำหรับ 7 มาตรการผ่อนปรน ดังกล่าว ดังนีี้ 

1. ยกเว้นการคำนวณเงินกองทุนความเสี่ยงด้านการประกันภัยจากการรับประกันภัยโควิด-19 

2. ให้สามารถนับเงินกู้ยืมด้อยสิทธิ์ตามลักษณะที่กำหนดมาเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ได้ 

3. ผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ขั้นต่ำ  

4. ยกเว้นการนำค่าเผื่อความผันผวนที่เรียกว่า provision of adverse deviation (PAD) มาคำนวณเงินกองทุน 

5. สามารถนำเบี้ยประกันภัยค้างรับที่มีระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 30 วันมาใช้ในเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง  

6. สามารถนำเบี้ยประกันภัยค้างรับที่มีระยะเวลาการค้างชำระไม่เกิน 30 วันมาใช้ในการคำนวณเงินสำรอง 

 7. อนุญาตให้บริษัทมีสัดส่วนของเงินสดและเงินฝากธนาคารที่บริษัทใช้สำหรับการบริหารสภาพคล่องได้เกิน 5%

ทั้งนี้ บริษัทที่เข้าเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นสามารถยื่นคำขอผ่อนผันต่อนายทะเบียน โดยต้องจัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขฐานะการเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.2565 และต้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนต่อนายทะเบียนทุก 15 วัน