ผลประมูลทะเบียนรถเลขสวย กทม. 2 หมวดอักษร ทำรายได้เข้ากองทุนกว่า 102 ล้านบาท

ผลประมูลทะเบียนรถเลขสวย กทม. 2 หมวดอักษร ทำรายได้เข้ากองทุนกว่า 102 ล้านบาท

กรมการขนส่งทางบก เผยผลการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร 2 หมวดอักษรทางอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบครั้งแรก สามารถนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกว่า 102,762,932 บาท

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยของกรุงเทพมหานคร New normal auction วิถีใหม่แห่งการประมูล ด้วยวิธีการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ ในหมวดอักษร “8 กศ” และหมวดอักษร “8 กษ” เพื่อให้ผู้สนใจหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมีโอกาสร่วมประมูลและได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีเพียงหมวดละ 301 หมายเลขเท่านั้น เปิดการประมูลระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com วันละ 1 หมวดอักษร

โดยการประมูลหมายเลขทะเบียน หมวดอักษร “8กศ” เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา พบว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความผู้สนใจจากผู้ประมูลมากที่สุด คือ

  • หมายเลขทะเบียน “8กศ 888” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคามากถึง 192 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 3,535,000 บาท
  • หมายเลขที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ หมายเลข “8กศ 8888” ประมูลได้ในราคา 3,523,333 บาท 

ผลประมูลทะเบียนรถเลขสวย กทม. 2 หมวดอักษร ทำรายได้เข้ากองทุนกว่า 102 ล้านบาท

  • หมายเลข “8กศ 8” ประมูลได้ในราคา 2,410,000 บาท
  • หมายเลข “8กศ 88” ประมูลได้ในราคา 1,600,000 บาท
  • หมายเลข “8กศ 9999” ประมูลได้ในราคา 1,530,000 บาท

ส่วนการประมูลหมายเลขทะเบียนหมวดอักษร “8กษ” ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 พบว่าหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ

  • “8กษ 8888” จบการประมูลที่ราคา 5,555,555 บาท มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคา 63 ครั้ง

ผลประมูลทะเบียนรถเลขสวย กทม. 2 หมวดอักษร ทำรายได้เข้ากองทุนกว่า 102 ล้านบาท

  • รองลงมา คือ หมายเลข “8กษ 888” ประมูลได้ในราคา 2,270,000 บาท
  • หมายเลข “8กษ 9999” ประมูลได้ในราคา 1,980,000 บาท
  • หมายเลข “8กษ 8” ประมูลได้ในราคา 1,555,888 บาท
  • หมายเลข “8กษ 88” ประมูลได้ในราคา 1,048,888 บาท

 

ทั้งนี้ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 2 หมวด แม้ว่าจะเป็นการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบเพียงช่องทางเดียวเป็นครั้งแรก แต่พบว่าประชาชนยังให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลมากถึง 1,305 ราย และมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 2 หมวด ครบทุกหมายเลขนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวม 102,762,932 บาท

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้จากการประมูลทั้งหมดจะนำไปใช้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของ ขบ. และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยต่อสาธารณชนเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน อาทิ

การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง ๆ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็วและความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน ได้แก่ โครงการสนามจราจรเยาวชนและโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com

ซึ่งขณะนี้เป็นช่องทางการประมูลเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) จัดการประมูลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สำหรับส่วนภูมิภาคติดตามกำหนดการประมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com หรือติดต่อสอบถามที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสายด่วน 1584

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายลง กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะกลับมาประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างเต็มรูปแบบทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางวาจา ทางอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเจตนารมณ์ของ กปถ. และ ขบ. ต่อไป