ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

"ศบค." รายงาน "สถานการณ์โควิด-19" ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 10,414 ราย เสียชีวิต 122 ราย แนวโน้มต่างจังหวัดทิศทางดีขึ้น ผลตรวจ ATK ภาพรวมทั้งประเทศพบผลบวก 4% ขณะที่ ชายแดนใต้ยังมีทิศทางสูง ผลบวก ATK กว่า 10%

วันนี้ (29 ก.ย. 64) ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึง สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 233,548,694 ราย อาการรุนแรง 91,541 ราย รักษาหายแล้ว 210,354,003 ราย เสียชีวิต 4,778,694 ราย

 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 44,054,825 ราย

2. อินเดีย จำนวน 33,715,049 ราย

3. บราซิล จำนวน 21,381,790 ราย

4. สหราชอาณาจักร จำนวน 7,736,235 ราย

5. รัสเซีย จำนวน 7,464,708 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 28 จำนวน 1,591,829 ราย

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

 

  • ฉีดวัคซีนครบ ติดเชื้อได้ แต่อัตราตายลดลง

 

“ทิศทางบางประเทศที่เคยลดลง กลับขึ้นมาใหม่เช่น สหรัฐ อังกฤษ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิต มีตัวเลขลดลง ทวีปเอเชีย ทิศทางลดลง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา และที่น่าสนใจ คือ สิงคโปร์ อย่างที่ย้ำมาตลอดว่า มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เกิน 80% ของประชากรทั่วประเทศยังพบการติดเชื้อมากกว่าสองพันราย แต่หากตัวเลขเสียชีวิตรายงานพบว่ามีเพียง 5 ราย

 

"ตอกย้ำว่าแม้มีการฉีดครบสองเข็ม ก็ยังมีการติดเชื้อได้ แต่อัตรากรป่วยตายลดลงชัดเจน ทำให้ประเทศสิงคโปร์ยึดหลักการเดียวกันกับหลายประเทศทั่วโลก คือ การปฏิบัติต่อโควิดเสมือนโรคประจำถิ่น ประชากรในประเทศ ดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เช่นเดียวกับ ประเทศไทย”

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

  • ไทยติดเชื้อเพิ่ม 10,411 ราย

 

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 10,414 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศและต่างประเทศ 10,236 ราย ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 178 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 1,591,829 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 122 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2564 มียอดผู้เสียชีวิตสะสมถึง 16,526 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 16,620 ราย

 

ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 115,423 ราย กลุ่มคนไข้อาการหนัก 3,232 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 729 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้าน 11,580 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564 จำนวน 1,432,360 ราย

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

 

  • เขตสุขภาพที่ 11-12 ผลบวก ATK 10%

 

ทั้งนี้ การตรวจ ATK ทั่วประเทศมากกว่าแสนราย พบผลบวกราว 4% ยกเว้นจังหวัดชายแดนใต้ ผล ATK ในเขตสุขภาพที่ 11-12 อยู่ที่ 10% ขณะที่ การรายงานการติดเชื้อกทม. ปริมณฑล ต่างจังหวัด ทิศทางยังคงลงอย่างต่อเนื่อง แต่ ที่ศบค. เป็นห่วง คือ ชายแดนใต้ ยังคงมีทิศทางสูงขึ้นและสอดคล้องกับ ATK ที่เพิ่มขึ้น

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

 

“สธ. สรุปว่า ในจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อย 20-49 ปี แต่กลุ่มอาการป่วยหนัก เสียชีวิต 60 ปีขึ้นไปรวมถึงมีโรคประจำตัว ดังนั้น ขอเน้นย้ำในการสัมผัสใกล้ชิด ทำให้คนวัยแรงงาน วัยหนุ่มสาวที่อาจจะติดเชื้อไม่มีอาการ ยังสามารถดำเนินชีวิตได้ปกติ แต่เมื่อสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีโรคประจำตัว อาจจะทำให้กลุ่มนี้มีอาการป่วยหนักเสียชีวิต ขอเน้นไปยังจังหวัด เร่งระดมการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608” ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าว 

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

  • ยังคงพบการ ติดเชื้อในชุมชน 

 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า กรมควบคุมโรค รายงานว่า ยังมีการติดเชื้อในชุมชน มีการรวมกลุ่ม เช่น โรงเรียนนายสิบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ หรือ ในการหลายจังหวัด มีการติดเชื้อในฤดูเก็บผลไม้ ที่มีแรงงานต่างด้าว สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงโรงงาน และงานศพ มีรายงานของ จันทบุรี สงขลา อย่างที่เรียนว่า การจัดงานศพ เป็นการให้เกียรติ เคารพ ผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ขอให้รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย งดการจัดเลี้ยง อาหารร่วมกัน

 

  • สูงวัย - 7 กลุ่มโรค เสียชีวิต 91%

 

สำหรับ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เสียชีวิต รายงานวันที่ 29 ก.ย. 64 จำนวน 122 ราย พบว่า เป็นเพศชาย 59 ราย หญิง 63 ราย ชาวไทย 120 ราย เมียนมา 2 ราย ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 80 ราย คิดเป็น 66% ขณะที่ กลุ่มโรคเรื้อรัง 30 ราย 25% รวมทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 91% นอกจากนี้ ยังพบหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 1 ราย จ.ชัยภูมิ ไม่มีโรคประจำตัว เดินทางมาจาก จ.ฉะเชิงเทรา วันนี้ไม่มีเสียชีวิตนอกรพ.  

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

 

  • โรงเจปลอดโควิด

 

โฆษก ศบค. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ 4 ต.ค. มีเทศกาลกินเจ ขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบมาตรการเข้มงวด โดยเฉพาะโรงเจ ผู้ประกอบการ ต้องมีการจัดสถานที่ที่เหมาะสม มาตรการเฝ้าระวัง คุมโรคเข้มงวด ผู้ดำเนินการ ต้องใช้มาตรการ COVID-Free setting หรือโรงเจปลอดโควิด เพื่อความปลอดภัย อาจจะให้พนักงานฉีดวัคซีน และตรวจเชื้อ ATK เพื่อความปลอดภัยของผู้ไปร่วมงาน และผู้ร่วมงานเปรียบเสมือนลูกค้า ขอให้การเดินทาง การใช้เวลาในสถานที่โรงเจหรือที่ประกอบกิจกรรมประเพณี เป็นไปอย่างเข้มงวด ระมัดระวัง และปลอดภัย

 

“ขณะที่เรายังคงต้องดำเนินชีวิตร่วมกับโควิด การปรับวิถีใหม่โดยโควิดยังคงอยู่ ผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน ประชาชน ต้องร่วมคิดร่วมสร้าง จัดงานวิถีใหม่ หาวิธีว่าจะจัดอย่างไร เพื่อยังคงวัฒนธรรมประเพณีดีงาม และปลอดภัยสำหรับเจ้าภาพและผู้มาร่วมงาน เป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้ กับวิถีชีวิตแนวใหม่ ขอให้ทุกท่านถือว่าเราเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่อยากให้สถานการณ์ดีขึ้น”

 

  • ฉีดวัคซีนไปแล้ว 50.8 ล้านโดส

 

จำนวนการได้รับ "วัคซีนโควิด-19" สะสม (28 ก.พ. - 28 ก.ย. 2564) รวม 50,867,498 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

 

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 31,582,548 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 18,098,882 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 1,186,068 ราย

 

  • ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 กันยายน 2564

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 726,805 โดส

เข็มที่ 1 : 249,459 ราย

เข็มที่ 2 : 422,848 ราย

เข็มที่ 3 : 54,498 ราย

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%

 

  • 11 จังหวัดฉีดวัคซีนครอบคลุม 50%

กทม.

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

นครนายก

พังงา

ภูเก็ต

ระนอง

 

ศบค. ห่วง "โควิด-19" ชายแดนใต้ หลังพบติดเชื้อยังสูง ตรวจ ATK พบผลบวก 10%