แม่ยมรับมวลน้ำจากสุโขทัย น้ำล้นตลิ่ง-เร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยง

จังหวัดพิจิตร แม่ยมรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย น้ำขึ้นสูงล้นตลิ่งท่วมบ้านประชาชนตอนกลางของแม่น้ำ ขณะชาวบ้านต่างเก็บของและสัตว์เลี้ยงไว้บนที่สูง และเตรียมเรือรับมวลน้ำ

นายมณี ชมชื่น ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประช้าง จังหวัดพิจิตร ต้องเร่งขนย้ายไก่ชนกว่า 10 ตัวที่เลี้ยงไว้ขึ้นบนเรือ เพื่อเคลื่อนย้ายไก่ชนไปไว้บนบ้านชั้นสอง เพื่อให้พ้นน้ำ หลังแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 น้ำจากจังหวัดตอนบนทั้งจากจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลก ที่เพิ่มระดับไหลลงมาเพิ่มขึ้น 10 เซนติเมตร จนล้นตลิ่งเข้าท่วม บริเวณบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านไผ่ท่าโพ ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นตอนกลางของแม่ยมที่ไหลผ่าน จำนวนกว่า 50 หลังคาเรือน

 

โดยระดับน้ำท่วมสูง 30- 50 เซนติเมตร และเพิ่มระดับท่วมสูงขึ้น ชาวบ้านต่างนำเรือเก่าออกมาซ่อมแซม และเตรียมใช้สัญจร รับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และ พิษณุโลก ที่จะไหลลงมาเพิ่ม

ระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y 17 อำเภอสามง่าม ระดับอยู่ที่ 5.13 เมตร ซึ่งห่างจากตลิ่งเพียง 1 เมตร แต่ด้วยปริมาณน้ำที่มากและล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วม พื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่ไหลผ่านใน 4 อำเภอ คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล จำนวน 22 ตำบล 170 หมู่บ้าน 680 หลังคาเรือน พื้นที่นาข้าว กว่า 25,000 ไร่ ขณะที่ชาวบ้านและหน่วยงาน ยังเตรียมพร้อมรับมวลน้ำที่จะไหลผ่านแม่น้ำยมมาจากจังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 วันจะมาถึง