กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 จังหวัด 87 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 จังหวัด 87 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เผยถนนที่ได้รับผลกระทบใน 16 จังหวัด 87 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (28 ก.ย. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 16 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี ระยอง พิจิตร เพชรบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย สระแก้ว และกาญจนบุรี รวม 87 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 62 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 25 สายทาง ดังนี้ 

1. จังหวัดเลย 1 สายทาง
              - สายทาง ลย.2023 แยก ทล.21 - โคกนกกระบา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ผิวจราจรทรุดตัว

2. จังหวัดสุโขทัย 5 สายทาง
              - สายทาง สท.4011 แยก ทล.1056 - บ้านสระบัว อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง สท.4001 แยก ทล.1293 - บ้านหนองกระดิ่ง อำเภอกงไกรลาศ และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง สท.4003 แยก ทล.1293 - บ้านบางกระบาน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร 
              - สายทาง สท.5004 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 4003 - บ้านทุ่งหลวง อำเภอเมือง และคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 6 เซนติเมตร
              - สายทาง สท.3017 แยก ทล.101 - บ้านนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย น้ำท่วมสูง 18 เซนติเมตร

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 จังหวัด 87 สายทาง

3. จังหวัดนครสวรรค์ 17 สายทาง

              - สายทาง นว.4007 แยก ทล.1119 - บ้านคลองบอน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.1001 แยก ทล.1 - บ้านลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.2019 แยก ทล.11 - บ้านดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.1046 แยก ทล.1 - บ้านหนองนมบัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.4020 แยก ทล.3004 - บ้านสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผิวทางชำรุด

              - สายทาง นว.4024 แยก ทล.1145 - บ้านเขาโคกเผ่น อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.2032 แยก ทล.11 - บ้านโคกสะอาด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ น้ำกัดเซาะไหล่ทาง

              - สายทาง นว.4029 แยก ทล.1072 - บ้านเข้าแม่กระทู้ อำเภอลาดยาว และแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

              - สายทาง นว.2037 แยก ทล.11 - บ้านท่าตะโก อำเภอท่าจะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

              - สายทาง นว.4039 แยก ทล.1412 - บ้านสายลำโพงเหนือ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.3042 แยก ทล.225 - บ้านจิกยาว อำเภอชุมแพ และหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.4047 แยก ทล.3329 - บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอตาคลี และพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.4048 แยก ทล.3004  - บ้านเขาน้อย อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

              - สายทาง นว.2057 แยก ทล.11 - บ้านโคกเดื่อ อำเภอท่าจะโก จังหวัดนครสวรรค์ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

              - สายทาง นว.4097 แยก ทล.3330 - บ้านวังกระโดนน้อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.4101 แยก ทล.1072 - บ้านวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

              - สายทาง นว.4105 แยก ทล.3004 - บ้านซับสมบูรณ์ - ซับใหญ่ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 จังหวัด 87 สายทาง

4. จังหวัดกำแพงเพชร 5 สายทาง
              - สายทาง กพ.4034 แยก ทล.1072 - บ้านแปลงสี่ อำเภอปางศิลาทอง และคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร
              - สายทาง กพ.4014 แยก ทล.1242 - เทศบาลตำบลปากดง อำเภอปางศิลาทอง คลองขลุง และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง กพ.1028 แยก ทล.1 - บ้านหนองปิ้งไก่ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร
              - สายทาง กพ.1029 แยก ทล.1  - บ้านรวมใจภักดิ์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง กพ.020 สะพานข้ามแม่น้ำวงก์ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ผ่านไม่ได้)

5. จังหวัดพิจิตร 2 สายทาง
              - สายทาง พจ.2033 แยก ทล.11 - บ้านดงสว่าง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร
              - สายทาง พจ.4028 แยก ทล.1069 - บ้านห้วยหลัว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร

6. จังหวัดนครราชสีมา 3 สายทาง
              - สายทาง นม.4008 แยก ทล.2148 - บ้านปะคำ อำเภอด่านขุนทด และพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง นม.4006 แยก ทล.2226 - อำเภอห้วยแถลง อำเภอพิมาย และห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง นม.1015 แยก ทล.2 - บ้านหนองหัวฟาน อำเภอโนนสูง และขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร

7. จังหวัดชัยภูมิ 12 สายทาง
              - สายทาง ชย.3009 แยก ทล.201 - แยก ทล.2051 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 - แยกบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ชย.3055 แยก ทล.225 - แยก ทล.201 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)  
              - สายทาง ชย.4030 แยก ทล.2037- แยก ทล.2055 อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ชย.4035 แยก ทล.2180 - แยก ทล.2369 อำเภอเนินสง่า และพระทองคำ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร
              - สายทาง ชย.3013 แยก ทล.201 - แยก ทล.205 อำเภอจตุรัส และบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร 
              - สายทาง ชย.4050 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2069 อำเภอบำเหน็จณรงค์ และซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.354 อำเภอจัตุรัส และซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 - แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อำเภอบ้านเขว้า และหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร
              - สายทาง ชย.3049 แยก ทล.3212 - บ้านหนองประดู่ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ชย.3016 แยก ทล.202 - บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 16 จังหวัด 87 สายทาง

8. จังหวัดขอนแก่น 3 สายทาง
              - สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 - บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 47 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ขก.2071 แยก ทล.12 - บ้านสามสวน อำเภอหนองเรือ และบ้านแท่น จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ขก.3055 แยก ทล. 229 - บ้านมูลนาค อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 23 เซนติเมตร

 

9. จังหวัดศรีสะเกษ 6 สายทาง
              - สายทาง ศก.3040 แยก ทล. 221 อำเภอกันทรลักษ์ - อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ศก.5049 แยกทางหลวงชนบท ศก.4003 - บ้านโคก อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ศก.4035 แยก ทล.2157 - บ้านละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 5 เซนติเมตร
              - สายทาง ศก.4001 แยก ทล.2201 - บ้านแซร์ไปร์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร
              - สายทาง ศก.3028 แยก ทล.226 - บ้านคูซอด อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร
              - สายทาง ศก.5050 แยกเทศบาลตำบลขุขันธ์ - บ้านสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)

 

10. จังหวัดอำนาจเจริญ 1 สายทาง
              - สายทาง อจ.4023 แยก ทล.2134 - บ้านหนองช้างน้อย อำเภอพนา และม่วงสามสิบ จังหวัดอำนาจเจริญ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร 

 

11. จังหวัดชัยนาท 2 สายทาง
              - สายทาง ชน.4039 แยก ทล.3212 - บ้านหนองประดู่ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ชน.4005 แยก ทล.3212 - บ้านหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)
12. จังหวัดลพบุรี 25 สายทาง
              - สายทาง ลบ.3004 แยก ทล.205 - บ้านหนองเกตุ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.3005 แยก ทล.205  - บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.2007 แยก ทล.21 - บ้านหินซ้อน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.1008 แยก ทล.1 - บ้านดงพลับ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4011 แยก ทล.2340 - บ้านห้วยสาราม อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.1013 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4016 แยก ทล.2219 - บ้านกระดานเลื่อน อำเภอหนองม่วง และสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.1017 แยก ทล.1 - บ้านเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.3020 แยก ทล.205 - บ้านปรางค์น้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.5025 แยกทางหลวงชนบท ลบ.2134 - บ้านเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อำเภอท่าหลวง พัฒนานิคม และวังม่วง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง
30 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.2047 แยก ทล.21 - บ้านชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.3033 แยก ทล.205 - บ้านซับกระโดน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ลบ.2134 แยก ทล.21 - บ้านหนองสรวง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.5024 แยกถนน อบต.ทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4027 แยก ทล.2340 - บ้านหนองอีเก้ง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4001 แยก ทล.2236 - บ้านสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.5140 แยกถนน อบจ.ลพบุรี - บ้านตะกรุดหว้า อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4056 แยก ทล.2340 - บ้านประดู่งาม อำเภอโคกเจริญ และศรีเทพ (เพชรบูรณ์) จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.4069 แยก ทล.2260 - บ้านซับลังกา อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.5130 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งขวา (ตอนลพบุรี) อำเภอชัยบาดาล ท่าหลวง และพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง ลบ.4182 แยก ทล.2219 - บ้านตะคร้อ อำเภอโคกเจริญ และไพศาลี จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร
              - สายทาง ลบ.5183 แยกทางหลวงชนบท ลบ.4056 - บ้านเขาราบ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร

13. จังหวัดระยอง 1 สายทาง
              - สายทาง รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต อำเภอแกลง นายายอาม ท่าใหม่ และแหลมสิงห์ จังหวัดระยอง น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร 

14. จังหวัดสระแก้ว 2 สายทาง
              - สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.ฝำเภแโคกสูง และวัฒนานคร จัวหวัดสระแก้ว เส้นทางขาด (ผ่านไม่ได้)
              - สายทาง สก.3085 แยก ทล.348 - บ้านนางาม อำเภออรัญประเทศ โคกสูง และตาพระยา จังหวัดสระแก้ว น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร 

15. จังหวัดกาญจนบุรี 1 สายทาง
              - สายทาง กจ.4050 แยก ทล.3086 - บ้านลำอีซู อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี คอสะพานทรุดตัว (ผ่านไม่ได้)

16. จังหวัดเพชรบุรี 1 สายทาง
              - สายทาง พบ.1015 แยก ทล.4 - บ้านจะโปรง อำเภอเขาย้อย และหนองหญ้าปล้องจังหวัดเพชรบุรี น้ำท่วมสูง 15 เซนติเมตร

ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ปักเสาแสดงเขตแนวน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเจ้าหน้าที่ เรือในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในบริเวณที่มีน้ำท่วมสูง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมด้านเจ้าหน้าที่ เครื่องมือเครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างทันท่วงที ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ทช. ขอความร่วมมือประชาชน โปรดระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษ และโปรดสังเกตป้ายเตือน โดย ทช. จะรายงานสถานการณ์ให้รับทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146