พาณิชย์หนุนธุรกิจ แจกดีไซน์อวอร์ด คอนเซ็ปท์ “วิถีใหม่”

พาณิชย์หนุนธุรกิจ แจกดีไซน์อวอร์ด คอนเซ็ปท์ “วิถีใหม่”

พาณิชย์หนุนผู้ประกอบการเสริมแกร่งสินค้า-บริการ ผ่านสัญลักษณ์ DEmark ปี 64 ธุรกิจ 98 ราย เข้ารับ Design Excellence Award 2021 คอนเซ็ปท์ดีไซน์เชื่อมวิธีใหม่ หวังเป็นช่องทางสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพ-มาตรฐานในตลาดโลก

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดพิธีมอบรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark) ในปีนี้ จำนวน 98 ราย

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “รางวัล DEmark ถือเป็นโครงการที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับสินค้าและบริการของไทย เป็นการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการ ทั้ง SME และ Micro SME ให้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

"ตราสัญลักษณ์ DEmark ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง  ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น”

โครงการ DEmark 2021 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ ตอบโจทย์วิถีใหม่ของผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว 

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ มาตั้งแต่ต้นเดือน-30 มิ.ย.2564มีจำนวนทั้งสิ้น 590 ผลงาน แสดงผลงานภายใต้ชื่อ DEmark Show Online 2021 ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ ในช่วงเดือน ส.ค. 2564 และมีการพิจารณาตัดสิน เมื่อวันที่ 20-23 ก.ค. 2564

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่าง ๆ รวม98รายการ ดังนี้ 1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft) จำนวน 20 รายการ 2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) จำนวน 16 รายการ

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.) จำนวน 13 รายการ

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.) จำนวน 14 รายการ

5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) จำนวน 13 รายการ 6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design) จำนวน 17 รายการ 7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project) จำนวน 5 รายการ

“การผลักดันโครงการดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การค้าไทย 5 ปี ตามแนวนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรมฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนและแบ่งปันข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางการค้าระหว่างกัน"

สำหรับโครงการ DEmark ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจาก Japan Institute of Design Promotion (JDP) ผู้จัดการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน TAIWAN Design Research Institute หรือ TDRI ผู้จัดรางวัล Golden Pin Design Award และหน่วยงานจาก The HongKong Exporters’ Association หรือ HKEA ผู้จัดรางวัล Hong Kong Smart Design Awards มาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลในปีนี้ พร้อมทั้งกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ DEmark มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดหวังว่าการพัฒนาความร่วมมือกับรางวัลด้านการออกแบบ จากนานาชาติที่เพิ่มขึ้นของโครงการ DEmark จะได้ช่วยให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ และสามารถเผยแพร่ผลงานออกแบบให้เกิดการรับรู้ใน วงกว้างยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จทางการค้าต่อไป

รางวัล DEmark เป็นรางวัลที่ส่งเสริมผลงานออกแบบไทยสู่ระดับสากล โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับตราสัญลักษณ์ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบและใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการในการสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไทย เพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

โดยปี 2551 – 2564 มีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark จำนวนทั้งสิ้น 991 รายการ และมีผลงานที่ได้รับรางวัล G-mark จำนวนทั้งสิ้น 485 รายการ โดยในปีนี้มีผลงาน ที่ได้รับรางวัล G-Mark 2021 จำนวน 21 รายการ ซึ่งมีการจัดแสดงในหน้าเว็บไซต์ demarkaward.net