พาณิชย์ปั้น ’คนรุ่นใหม่’ สร้างไอเดียสินค้า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวกิจกรรม Design Service Sandbox ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสานฝันคนรุ่นใหม่ระดมความคิดสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสินค้า

นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ หม่อมหลวงคฑาทอง ทองใหญ่ ระบุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้เปิดตัวกิจกรรม Design Service Sandbox ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสานฝันคนรุ่นใหม่ระดมความคิดสร้างสรรค์นำเทคโนโลยีมาพัฒนานวัตกรรมสินค้า ตามนโยบายของ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของ SMEs โดยได้มีกิจกรรมผลงานต้นแบบและและเวทีการประกวดผลงานนานาชาติ ซึ่งผลงานที่ชนะรางวัลอันดับที่ 1 ปีนี้ คือ ผลิตภัณฑ์รองเท้าจากขยะทางการเกษตร