ผู้ปกครอง 90%ยินยอม "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" ในเด็กรับเปิดเทอมพ.ย.นี้

ผู้ปกครอง 90%ยินยอม "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" ในเด็กรับเปิดเทอมพ.ย.นี้

ศธ.เผยผู้ปกครอง 90% ยินยอมให้ลูกหลาน "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" รับเปิดเทอม พ.ย.นี้ ด้านสพฐ.ย้ำหากใครไม่ได้ฉีดวัคซีน สามารถมาเรียนได้ เตรียมจัดพื้นที่พิเศษรองรับ หรือเรียนออนไลน์

หลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดให้นักเรียนอายุ 12-17 ปี ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งคาดว่าจะฉีดในวันที่4 ต.ค.นี้ โดยการฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนั้นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

  • ผู้ปกครองกว่า 90% ยินยอมลูกฉีดวัคซีน

ล่าสุด วันนี้(28 ก.ย.2564 ) ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยความคืบหน้าการเตรียมความพร้อม ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนอายุระหว่าง 12-17 ปี หรือเด็กที่อยู่ในวัยเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช. เพื่อรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในเดือนพ.ย.นี้ ว่าเบื้องต้นผู้ปกครองกว่าร้อยละ90 ยินดีให้ลูกฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งทางแจ้งว่าวันที่ 28 ก.ย.  วัคซีนไฟเซอร์เข้ามาถึงประเทศไทย และ “นักเรียน” จะได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามกำหนดเดิม คือเริ่มวันจันทร์ที่ 4 ต.ค. 2564 

 

 

 

 

  • เปิดขั้นตอนนักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) กล่าวว่าระหว่างวันที่ 21-24 ก.ย.ที่ผ่านมา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ดำเนินการสำรวจความยินยอมจากผู้ปกครองของ “นักเรียน” และรวบรวบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2564

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนในการรับวัคซีนนั้น ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะรวบรวบรายชื่อนักเรียนที่จะเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) 

จากนั้น สพท.จะต้องส่งต่อข้อมูลให้ศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) แต่ละจังหวัด  เพื่อให้ศธจ.ส่งต่อให้สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ไปดำเนินการจัดสรรวัคซีน ให้ตรงตามกับจำนวนนักเรียน ที่ผู้ปกครองยินยอมให้รับวัคซีนไฟเซอร์

 

  • นร.ไม่ฉีดไฟเซอร์มาเรียนได้พร้อมจัดพื้นที่พิเศษ

อย่างไรก็ตาม วัคซีนไฟเซอร์ เป็นวัคซีนโควิดเพียงตัวเดียวที่ทางรัฐบาลจัดหาเพื่อฉีดให้นักเรียน อายุ 12-17 ปี  ส่วนผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ไม่ยินยอมรับการฉีควัคซีนไฟเซอร์นั้น เมื่อเปิดภาคเรียนเทอม2/2564 โรงเรียนจะจัดพื้นที่เรียนพิเศษรองรับ หรือจะเลือกเรียนทางออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้