ปภ.พิจิตร เตือน 4 อำเภอลุ่มแม่น้ำยมไหลผ่าน เก็บของขึ้นที่สูง

ปภ.พิจิตร เตือน 4 อำเภอลุ่มแม่น้ำยมไหลผ่าน เก็บของขึ้นที่สูง

แม่น้ำยมที่รับน้ำจากจังหวัดสุโขทัย ขึ้นสูงล้นตลิ่งท่วมบ้านประชาชน ขณะที่ ปภ.พิจิตร เตือน 4 อำเภอลุ่มแม่น้ำยมไหลผ่าน เก็บของขึ้นที่สูง พร้อมเตรียมสะพานไม้ชั่วคราว

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง น้ำจากจังหวัดตอนบนทั้งสุโขทัย และพิษณุโลก ที่เริ่มเพิ่มระดับไหลลงมา สถานการณ์ล่าสุดซึ่งระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำ Y 17 อำเภอสามง่าม ระดับอยู่ที่ 5.05 เมตร ห่างจากตลิ่งเพียง 1 เมตร แต่ด้วยปริมาณน้ำที่มากและล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านย่านยาว ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งระดับน้ำ โดยท่วมขังบ้านเรือนประชาชนกว่า 30 หลังคาเรือน น้ำท่วมขังสูง 20 -30 เซนติเมตร และเพิ่มระดับสูงขึ้น ชาวบ้านต้องเร่งเก็บของไว้บนที่สูง และเตรียมพร้อมทำสะพานไม้ชั่วคราว เดินเข้าออกบ้านและภายในบ้านที่ถูกน้ำท่วม รวมทั้งรับมวลน้ำจากจังหวัดสุโขทัย และ พิษณุโลก ที่จะไหลลงมาเพิ่ม

ขณะที่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งเตือนไปยัง 4 อำเภอ ลุ่มแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน คือ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล เตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลผ่านแม่น้ำยมมาจาก จังหวัดสุโขทัย และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 วันน้ำจะมาถึงขอให้ประชาชน ที่ขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงแล้วขอให้ย้ายไปไว้ที่สูงเพิ่มอีก เพื่อป้องกันความเสียหาย