ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโรคในสถานการณ์น้ำท่วม

ข้อปฏิบัติลดเสี่ยงโรคในสถานการณ์น้ำท่วม

 กรมการแพทย์เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม  ส่วนใหญ่พบโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร  ตาแดง  ผิวหนังจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย  โรคเล็บโตสไปโรสิส (หรือโรคฉี่หนู)  และน้ำกัดเท้า  แนะประชาชนดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค  

     นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีหลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประสบภัยต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้าน  เพราะแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมีสิ่งปนเปื้อนมากับกระแสน้ำ  ซึ่งจะนำเชื้อโรคของเสียต่างๆ  รวมทั้งสารเคมีที่อาจพบปะปนมา  นอกจากนี้ จากสภาพน้ำที่ท่วมขัง ส่งผลให้สัตว์และแมลงออกจากรังมาอาศัยอยู่บริเวณต่างๆ  รวมทั้งพาหะนำโรคต่าง ๆ สามารถเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว  จึงมีโอกาสเกิดโรคระบาดได้ง่าย
        ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่พบบ่อย ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วงจากการติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ โรคเล็บโตสไปโรสิส (หรือโรคฉี่หนู)  โรคตาแดง  เป็นโรคที่มีเยื่อบุตาขาวอักเสบจากเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและติดต่อง่าย  โดยจะแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลรอบข้างได้ด้วยการสัมผัส ผู้ป่วยจะมีอาการตาแดง เคืองตา อาจมีต่อมน้ำเหลืองที่กกหูโตและกดเจ็บ  มีไข้ต่ำๆ เจ็บคอ  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

อ่านข่าว : ฮาวทูสู้ภัย "น้ำท่วม 2564" ปภ.เปิดวิธีรับมือน้องน้ำ ติดตาม เฝ้าระวัง

       และโรคผิวหนังที่เกิดจากการประสบภัยน้ำท่วม  ได้แก่  โรคผิวหนังจากการสัมผัสกับสารเคมี  สิ่งสกปรก หรือติดเชื้อที่ผิวหนัง  ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราหรือหนอนพยาธิ โรคผิวหนังจากแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย  และโรคน้ำกัดเท้า เมื่อเดินย่ำน้ำบ่อย ๆ หรือยืนแช่น้ำนาน ๆ จะทำให้เท้าเปื่อย โดยเฉพาะบริเวณซอกเท้า  ซึ่งบริเวณผิวหนังที่เปื่อยนี้  เป็นจุดอ่อนทำให้เชื้อโรคที่มากับน้ำเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายมากขึ้น  
      อธิบดีกรมการแพทย์ แนะนำผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่า  แต่ละบ้านควรมีน้ำสะอาดเพื่อใช้อุปโภคหรือบริโภค  ถ้าหาแหล่งน้ำสะอาดไม่ได้ควรต้มน้ำให้เดือดก่อนใช้อย่างน้อย  10  นาที ถ้าอาศัยอยู่ใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งสารเคมี พึงระลึกเสมอว่าแหล่งน้ำดังกล่าวอาจปนเปื้อนสารเคมี  ซึ่งความร้อนไม่สามารถทำให้น้ำเหล่านี้สะอาดพอสำหรับการบริโภคได้  จึงควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ใช้ในครัวเรือนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร  

     สำหรับการป้องกันโรคตาแดง หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่   เพราะมือที่มีเชื้อโรคจะแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี  ไม่ขยี้ตาหรือเช็ดตาแรงๆ  และไม่ควรซื้อยามาหยอดตาเองหรือใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ควรหลีกเลี่ยงการแช่เท้าในน้ำนาน ๆ 
หากจำเป็นต้องลุยน้ำให้สวมรองเท้าบู๊ท  เพื่อป้องกันของมีคมในน้ำทิ่มตำ  และรีบทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด  ฟอกสบู่ เช็ดเท้าให้แห้ง  
       หากมีบาดแผลหรือผื่นที่ผิวหนังไม่ควรสัมผัสน้ำสกปรก ควรพบแพทย์  ทายา หรือรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อป้องกันแมลงสัตว์กัดต่อย  ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้ง  และพึงระวังอยู่เสมอว่าแมลงหรือสัตว์มีพิษอาจหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในที่สูงเช่นกัน  
     ดังนั้น ควรตรวจสอบบริเวณบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ  ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานที่ยังเล็ก เพราะเด็กๆ จะสนุกกับการเล่นน้ำและไม่ใส่ใจเรื่องการรักษาความสะอาดและอันตรายที่แฝงมากับน้ำท่วม ตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านด้วยความระมัดระวัง  กรณีเกิดไฟฟ้ารั่วตอนน้ำท่วมฉับพลัน ให้รีบสับสวิตช์ลงเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้ารั่ว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไฟฟ้าช็อตทำให้มีอันตรายถึงชีวิตได้