อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ยอด 3,163 ราย จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง ชลบุรี ปัตตานี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 25 ก.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 27 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1785 ราย
2 สมุทรปราการ 607 ราย
3 ชลบุรี 587 ราย
4 สงขลา 466 ราย
5 ยะลา 445 ราย
6 ระยอง 355 ราย
7 ปัตตานี 305 ราย
8 นราธิวาส 300 ราย
9 สมุทรสาคร 291 ราย
10 ราชบุรี 274 ราย


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง


กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงติดเชื้อโควิดอับดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ยะลา ระยอง ปัตตานี นราธิวาส สมุทรสาคร และ ราชบุรี

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง


วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 13.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 10,288 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,407,975 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,543,063 ราย
 เสียชีวิตสะสม 16,275 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 หายป่วยแล้ว 1,435,401 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,571,926 ราย
 เสียชีวิตสะสม 16,369 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 26 กันยายน 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 50,566,651 โดส
---
วันที่ 26 กันยายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 62,276 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 97,061 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 16,586 ราย
เข็มที่ 4 จำนวน 3 ราย
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
ศูนย์ข้อมูลCOVID19
ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

เช็คผู้ติดเชื้อโควิดแบ่งตามรายภาคต่างๆ ดังนี้

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 232,596,030 ราย 
อาการรุนแรง 93,240 ราย 
รักษาหายแล้ว 209,219,177 ราย 
เสียชีวิต 4,761,864 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 43,750,983 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 33,678,243 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,351,972 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 7,664,230 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 7,420,913 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 28 จำนวน 1,571,926 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง

เช็ค 10 อาการระยะยาวเมื่อหายจากโควิด (Long COVID-19) ที่พบมากที่สุด
ที่มา: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 3,163 จับตาสมุทรปราการ สงขลา ระยอง