กู้รถจากน้ำท่วมที่แม่สะเรียง เหตุถูกน้ำป่าพัดจมลำห้วยแม่กองคา

กำลังพลทหารชุดเคลื่อนที่เร็ว ลุยจุดเกิดเหตุ รถถูกน้ำป่าพัดจมที่แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ช่วยกันทั้ง 2 คัน ที่จมน้ำป่าในลำห้วยแม่กองคา

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จ.แม่ฮ่องสอน ( นพค.36 สนภ.3 นทพ.) , หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และ อบต.แม่คง อ.แม่สะเรียง

ส่งกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ รถถูกน้ำป่าพัดจม ที่บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีราษฎรบ้านป่าเหว ช่วยกันกู้รถปิกอัพ ทั้ง 2 คัน ที่จมน้ำป่าในลำห้วยแม่กองคาออกเป็นที่เรียบร้อย

ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ บริเวณลำห้วยแม่กองคา ก่อนถึงหมู่บ้านป่าเหว ประมาน 1.5 กิโลเมตร โดยรถทั้งสองคันเป็นของราษฎรบ้านป่าเหว คือ นายมะบุโพ ชุติมาสมานกุล(เจ้าของรถ) อยู่บ้านเลขที่ 24/1 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง. อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และ นายชาตรี บำรุงแสงเลิศ(เจ้าของรถ) อยู่บ้านเลขที่ 38/5 ม.2 หย่อมบ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

กู้รถจากน้ำท่วมที่แม่สะเรียง เหตุถูกน้ำป่าพัดจมลำห้วยแม่กองคา

 

พันเอกสมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ทางหน่วยฯ ได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณะภัยเข้าพื้นที่ เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรบ้านจอสิเดอร์เหนือ ซึ่งทางหน่วยได้รับรายงาน ว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนและที่นาชาวบ้าน บริเวณบ้านห้วยเฮี้ยะ และ บ้านจอสิเดอเหนือ ม.4 9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แต่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัยได้

ทั้งนี้เนื่องจากหลายหมู่บ้านแถบพื้นที่ชายแดน บ้านเสาหิน ต.เสาหิน ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน ได้มีการปิดหมู่บ้านเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ทางชุดบรรเทาฯ ไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้ จากการสอบถามราษฎรในพื้นที่ ทราบว่ามีน้ำป่าไหลหลากปิดทางเข้า – ออก หมู่บ้าน ซึ่งทางเข้าหมู่บ้านดังกล่าวมีถนนอยู่ในลำห้วยในห้วงฤดูฝนจะมีน้ำป่าไหลหลากทุกปี โดยทาง หน่วยได้ประสานกับทาง อบต.แม่คง เตรียมเข้าไปช่วยเหลือต่อไป

กู้รถจากน้ำท่วมที่แม่สะเรียง เหตุถูกน้ำป่าพัดจมลำห้วยแม่กองคา

 

ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชายแดน บ้านจอสิเดอร์ และ บ้านป่าเหว ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา ล่าสุด สถานการณ์น้ำป่าหลากที่ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ครูนักเรียนได้ช่วยกันเก็บกวาดพื้นที่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม แต่ ทางเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่เกิดเหตุอุทกภัย บ้านจอสิเดอร์เหนือ ได้

เนื่องจากติดปัญหาการการเดินทาง หลายหมู่บ้านชายแดนซึ่งเป็นเส้นทางรถผ่านในพื้นที่ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจากทางจังหวัดในการปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดอุปสรรคในการเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นอย่างมาก