กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ ระดับน้ำขึ้นสูงสุด 1 เมตร 26-29 ก.ย. นี้

วันที่ 26 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน ปภ. นนทบุรี เผยแพร่ประกาศจากกองอำนวย การ ป้อง กันและ บรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด นนทบุรี กรมชลประทาน ยังคงมีความจำเป็นต้อง ปรับเพิ่มปริมาณ น้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ระหว่าง 2,400-2,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน เพิ่มสูงขึ้น ประมาณ 0.30 - 1.00 เมตร ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2564 ในบริเวณ พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ

ความว่า ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง มีโทรสารด่วนที่สุดที่มท (กปภก) 0631/ว 334 ลงวันที่ 26 ก.ย.64 ได้รับการประสานจากกรมชลประทานแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมามีฝนตกสะสมต่อเนื่อง บริเวณประเทศไทยตอนบน และกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 26-30 ก.ย.64 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ทำให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลาง

ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทานใช้การบริหารจัดการน้ำรวมทั้งตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่ง แต่ยังคงจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,400-2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30-1.00 เมตรระหว่างวันที่ 26-29 ก.ย.64 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ เพื่อให้การรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีจึงให้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

1. ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและประเมินสถานการณ์ ที่อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่น้ำท่วมขังซ้ำซาก ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนเผชิญเหตุรวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัยปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

2. ประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน บริษัท ห้างร้านที่ประกอบกิจการริมแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

3. รายงานสถานการณ์การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีทราบทันที เมื่อเกิดเหตุที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-591-2471 โทรสาร 02-591-2474 เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไปกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี จึงขอให้ถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน แจ้งด่วนที่สุดทุกหน่วยงาน นนทบุรี รับมือน้ำท่วม 24 ชั่วโมง