อยุธยา แจ้งเตือนปปช. ระดับน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" เพิ่มสูงขึ้น

อยุธยา แจ้งเตือนปปช. ระดับน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" เพิ่มสูงขึ้น

กปภจ.อยุธยา แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำน้อย ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ชลประทานระบายน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" ที่สูงขึ้น

เมื่อวันที่ 26 ก.ย.64 นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา/ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ เผยว่า จังหวัดฯ ได้มีการแจ้งเตือนระดับน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" เพิ่มสูงขึ้น ขอให้พี่น้องที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

อยุธยา แจ้งเตือนปปช. ระดับน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" เพิ่มสูงขึ้น

โดยมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงสามารถปฏิบัติงานได้ทันที และร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง ตลอด 24 ชม. เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

อยุธยา แจ้งเตือนปปช. ระดับน้ำท้าย "เขื่อนเจ้าพระยา" เพิ่มสูงขึ้น

ด้าน นายวัชรินทร์ รื่นถวิล นายอำเภอเสนา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบถามความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ตำบลหัวเวียง จุดสังเกตน้ำ ม.5 ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 ซม ที่ตำบลบ้านกระทุ่ม จุดสังเกตน้ำ ม.9 ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 16 ซม. นอกจากนี้ ได้สำรวจบ้านน้ำท่วมบริเวณบ้านแพน หมู่ 4 ระดับน้ำท่วมใต้ถุนบ้าน ตำบลบ้านโพ และในเขตเทศบาล