รองฯกรมข้าว นำทีมลุยสุโขทัย ช่วยเหลือชาวนาที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม

รองฯกรมข้าว นำทีมลุยสุโขทัย ช่วยเหลือชาวนาที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม

รองฯกรมข้าว นำทีมลุยสุโขทัย ช่วยเหลือชาวนาที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม

วันที่ 25 กันยายน 2564 นายณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว  พร้อมด้วย นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายพนม แผลงฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย และนายสุนทร โนราช ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อประชุมเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย


นายณัฎฐกิตติ์ เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดร.ทองเปลว กองจันทร์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยนั้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดฝนตกต่อเนื่องสะสม และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก บางแห่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกและคลองแม่รำพัน ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง สวรรคโลก ศรีนคร คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย เมืองสุโขทัย ทุ่งเสลี่ยม กงไกรลาศ และอำเภอศรีสัชนาลัย โดยพบว่ามีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 14,464 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายจำนวน 213,661 ไร่ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบอีก 179,297 ไร่ 

อ่านข่าว : สุโขทัย "น้ำท่วม" หนัก บ้าน “สมศักดิ์ เทพสุทิน” อ่วม

รองฯกรมข้าว นำทีมลุยสุโขทัย ช่วยเหลือชาวนาที่ได้ผลกระทบจากน้ำท่วม

 

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า จากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัยครั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวที่ประสบภัยจำนวน 186,968 ไร่ และคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 150,774 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยา​ยน 2564) โดยกรมการข้าวได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ ด้วยการให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยพิบัติจนทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้เสียหายสิ้นเชิง หรือเสียหายมากกว่าร้อยละ 80 และจังหวัดประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินแล้ว และให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก ทั้งนี้ คุณสมบัติของเกษตรกรผู้จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจนขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเดียวกัน และมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะเพาะปลูกในฤดูเดียวกัน หรือเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการเพาะปลูก เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูต่อไป หรือกระจายให้เกษตรกรอื่นในชุมชนใช้เพาะปลูก 

"กรมการข้าวจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยปริมาณการให้ความช่วยเหลือนั้น จะสนับสนุนให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10ไร่ๆละ 7 กิโลกรัม (นาดำ) และไร่ละ 15 กิโลกรัม (นาหว่าน) ซึ่งปริมาณการสนับสนุนบรรเทาฟื้นฟูขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเกิดภัยพิบัติร้ายแรงในแต่ละครั้ง หรือสภาพการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่ โดยให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติทั้งนี้ กรมการข้าวขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรการช่วยเหลือตามปริมาณ/ชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรม" รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว 

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานที่ ณ วัดบ้านซ่าน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเตรียมการให้การต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย