"ก้าวไกล" จ่อไม่เสนอแก้ "พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส." -ปรับยุทธศาสตร์สู้ทุกกติกา

"ก้าวไกล" จ่อไม่เสนอแก้ "พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส." -ปรับยุทธศาสตร์สู้ทุกกติกา

"ธีรัจชัย" เผย "ก้าวไกล" อาจไม่เสนอร่างแก้พ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. เหตุประเมินแก้กติกาเพื่อลดขนาดพรรค ลั่นพร้อมสู้ทุกกติกาเลือกตั้ง พร้อมปรับยุทธศาสตร์ เน้นส.ส.เขต มั่นใจจะเอาคืนพื้นที่ ส.ส.งูเห่าได้

          นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... มาตรา  83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้งว่า ขณะนี้พรรคยังไม่ตัดสินใจว่าจะเสนอร่างแก้ไขหรือไม่ หรือจะใช้วิธีเสนอคำแปรญัตติ เพราะมองว่าความพยายามการแก้ไขกติกาเลือกตั้งที่เกิดขึ้น เป็นความพยายามลดขนาดของพรรคก้าวไกล จึงหาวิธีและกระบวนการต่างๆ แต่พรรคก้าวไกลพร้อมสู้ในทุกกติกาและทุกระบบเลือกตั้ง และทุกเทคนิคทางกฎหมาย

อ่านข่าว : "ธรรมนัส"สั่งพปชร. เตรียม"เลือกตั้ง" รัฐบาลอยู่ไม่นาน รับอาจแพ้ "ก้าวไกล"

          “พรรคก้าวไกลเห็นด้วยกับการปรับให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แต่ไม่เห็นด้วยกับการคำนวณคะแนนแบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่มองว่าส.ส.บัญชีรายชื่อ คือ ของแถมของส.ส.เขต และจะทำให้ผู้ชนะกินรวบ ซึ่งพรรคสนับสนุนการคำนวณคะแนนแบบ MMP เพื่อให้คะแนนบัญชีรายชื่อเป็นหลักของการคำนวณหาส.ส.พึงมี เพราะจะทำให้พรรคการเมืองสู้กันด้วยนโยบาย ประชาชนได้ประโยชน์ แต่การสู้ของพรรคก้าวไกลไม่ชนะ จึงต้องมาปรับยุทธศาสตร์การสู้ในระบบเลือกตั้งใหม่ โดยเน้นบทบาทของส.ส.เขต และขณะนี้พรรคเตรียมคนไว้แล้ว ซึ่งเชื่อว่าคนของพรรคจะชนะในเขตเลือกตั้งที่เคยชนะ และจะชนะเขตของส.ส.งูเห่าด้วย” นายธีรัจชัย กล่าว

 

  

          เมื่อถามว่ามองอย่างไรกับการเสนอแก้ พ.ร.ป.พรรคการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับการแก้ระบบเลือกตั้ง ซึ่งตั้งใจโละการเลือกตั้งขั้นต้นหรือไพรมารี่โหวต นายธีรัจชัย กล่าวว่า  การทำไพรมารี่โหวตต้องใช้ความพร้อม ไม่ใช่ใช้กฎหมายบังคับ หากใช้กฎหมายบังคับสิ่งที่ได้จากการทำไพรมารี่โหวตคือพิธีกรรมที่เกณฑ์คนมาเท่านั้น และจะทำให้การทำไพรมารี่โหวจไม่ชอบธรรม ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของพรรคการเมือง ไม่กีดกัด ไม่บังคับโดยกฎหมาย หากพรรคไหนพร้อมและดำเนินการ จะสร้างการเติบโตให้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีกฎหมายบังคับ.