10 พ.ย.ศาล รธน.ชี้ขาด 3 แกนนำ“ม็อบราษฎร”ปราศรัยล้มล้างการปกครองหรือไม่

10 พ.ย.ศาล รธน.ชี้ขาด 3 แกนนำ“ม็อบราษฎร”ปราศรัยล้มล้างการปกครองหรือไม่

10 พ.ย.ชี้ชะตา! “ศาล รธน.” นัดฟังคำวินิจฉัยแกนนำ “ม็อบราษฎร” 3 ราย “อานนท์-ไมค์-รุ้ง” ปราศรัย 10 ส.ค. 63 ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย เรื่องพิจารณาที่ 19/2563 กรณีนายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของกลุ่มแกนนำแนวร่วม “ม็อบราษฎร” ได้แก่ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิ้น) น.สจุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (อั๋ว) น.ส.สิริพัชระ จึงธีรพานิช นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข และ น.ส.อาทิตยา พรพรม รวม 8 ราย ในการชุมนุมปราศรัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศรัยของนายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (ผู้ถูกร้องที่ 1-3) กรณีปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 ไว้พิจารณาวินิจฉัย โดยให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 ราย ยื่นคำร้องชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อัยการสูงสุด, สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, สำนักข่าวกรองแห่งชาติ, ม.ธรรมศาสตร์) จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดีชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ