ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

ศบค.เผยแนวโน้มสถานการณ์ผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยอาการหนักโควิด-19 มีอัตราลดลง ย้ำปชช.ร่วมงานบุญ งานกฐิน เกษียณอายุราชการ ป้องกันตามมาตรการโควิด ส่วนใครจอง "โมเดอร์นา" บูสเตอร์เข็ม3 ขอให้รอฉีด

วันนี้  ( 22 ก.ย.2564) นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประจำวันว่า  ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 11,252 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่  11,207 ราย ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ 17 ราย และ ผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 28 ราย สะสมระลอกใหม่เดือนเม.ย. 1,482,494 ราย

สำหรับผู้ป่วยหายกลับบ้านได้ 13,695 ราย หายป่วยสะสม 1,339,107 ราย พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม 141 ราย เสียชีวิตสะสม 15,659 ราย ส่วนผู้ที่รักษาตัวในรพ.มี 129,071ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 3,464ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 753 ราย  

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

ทั้งนี้ นอกจากแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่จะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้ว มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ผู้ป่วยอาการหนัก (ปอดอักเสบ) และใส่ท่อช่วยหายใจ ในประเทศไทย ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-22 ก.ย.2564  พบว่า วันที่ 1 ก.ย. มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 4,917 ราย และวันที่ 22 ก.ย. มี 3,464 ราย  และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ วันที่ 1 ก.ย. มี1,040 ราย วันที่ 22 ก.ย.มี 753 ราย แสดงให้เห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยอาการหนักมีอัตราลดลง หรือคงที่ ดังนี้ สถานการณ์เตียงยังมีสามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

 

  • 6 จังหวัดฉีดวัคซีนสูงวัย เกิน 70%

นพ.เฉวตสรร  กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่ามีจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 21ก.ย. 2564) รวม 46,023,016  โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 สะสม 29,501,110 ราย คิดเป็น 41.0%เข็มที่ 2 สะสม 15,899,158 ราย คิดเป็น 22.1%และเข็มที่ 3 สะสม 622,748 ราย

ทั้งนี้ ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า  ภาพรวมพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ฉีดครอบคลุม 63% โดยมี 3 จังหวัดที่สามารถฉีดได้ครอบคลุมถึง 70% ได้แก่ กรุงเทพฯ ฉีดเข็มที่ 1 ครอบคลุม 99.3% ปทุมธานี 71.9% และฉะเชิงเทรา 70.0%

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

ส่วนจังหวัดที่มีการฉีดเข็มที่ 1 ในกลุ่มผู้สูงอายุครอบคลุมเกิน 50 % ได้แก่ เพชรบูรณ์ 53.4% นครนายก 50.0% พระนครศรีอยุธยา 53.5%สิงห์บุรี 56.5% ประจวบคีรีขันธ์ 55.6% สมุทรสาคร 66.8% ชลบุรี67.8% ปราจีนบุรี 50.7% ระยอง 60.1% สมุทรปราการ 62.5% ยะลา 53.8% และสงขลา 60.4% ซึ่งหากรวมทั้งประเทศ พบว่าขณะนี้มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น  55.0%

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

ส่วนจังหวัดที่ฉีดครอบคลุมประชากรทั้งหมดมากกว่า 50% คือ กทม. ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา พังงา ภูเก็ต และระนอง

ส่วนที่ครอบคลุมฉีดผู้สูงอายุเกิน 70%  ได้แก่ กทม. ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ภูเก็ต พังงา และระนอง

 

 

  • บูสเตอร์เข็ม 3 ใครจองโมเดอร์น่าขอให้รอฉีด

นพ.เฉวตสรร กล่าวต่อไปว่า สำหรับการฉีดบูสเตอร์โดส เข็ม 3 นั้น ขณะนี้มีหลายท่านที่จองวัคซีนโมเดอร์นาไว้แล้ว ซึ่งหากใครจองไว้ ขอให้ถือว่าวัคซีนโมเดอร์นาจะเป็นวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

ส่วนคนที่จะได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 นั้น จะเป็นในผู้ที่ได้รับวัคซีนในช่วงเดือนมี.ค.-พ.ค. ซึ่งขณะนั้นจะเป็นวัคซีนซิโนแวคทั้ง 2 เข็ม โดยจะได้รับการติดต่อจาก SME ของหมอพร้อม ให้มาฉีดวัคซีนเข็มที่ 3  ซึ่งถ้าไม่ได้รับการติดต่อ สามารถติดต่อไปยังพื้นที่ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ เพื่อความชัดเจน

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

  • แนวโน้มภาพรวมผู้ป่วยลดลง ยกเว้น 4 จ.ใต้

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้เสียชีวิต  141 ราย เป็นชาย 76 ราย หญิง  65ราย กลุ่มเสี่ยง 97% เป็นกลุ่มสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป บวกกับกลุ่มโรคเรื้อรัง  ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 ราย หรือ 3%

สำหรับแนวโน้มในกลุ่มจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2564-22 ก.ย.2564 ทุกๆ พื้นที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ลดลง แต่ในส่วนของภาคใต้ 4 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา มีทิศทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  

ใคร ?จอง"โมเดอร์นา" ฉีดบูสเตอร์โดสเข็ม 3 ไม่ต้องเปลี่ยน ขอให้รอฉีดที่จองไว้

อย่างไรก็ตาม วันนี้ ประเทศมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,270 ราย พบว่า ในกทม.และปริมณฑล จะมีผู้ป่วยประมาณ 40% แต่ในส่วนของต่างจังหวัด จะประมาณ 60% โดย 10 อันดับแรกที่มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด มี กทม. 2,455 ราย สมุทรปราการ 910 ราย ชลบุรี 715 ราย ราชบุรี 455 ราย สงขลา 453 ราย ระยอง 423 ราย นราธิวาส 357 ราย ปราจีนบุรี 271 ราย นครราชสีมา 263 ราย และปัตตานี 257 ราย