ดีเดย์เปิด ภูเก็ต ทุกช่องทาง แบบมีเงื่อนไข เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ดีเดย์เปิด ภูเก็ต ทุกช่องทาง แบบมีเงื่อนไข เริ่ม 1 ต.ค.นี้

มติคณะกก.โรคติดต่อฯ เห็นชอบเปิดภูเก็ต ทุกช่องทาง แบบมีเงื่อนไขวัคซีนครบโดส ผลตรวจโควิดเป็นลบ เริ่ม 1 ต.ค.นี้


เมื่อวันที่ 21 ก.ย.64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ที่ประชุม พิจารณาปรับปรุงคำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และมีมติเห็นชอบ ให้ทุกคนสามารถเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทุกช่องทาง ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และ ช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดต่างๆ ครบโดส หรือ เป็นบุคคลที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิดไม่เกิน 6 เดือน ต้องมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธี Antigen Test ไม่เกิน 7 วันกรณีเดินทางเข้าด่านตรวจท่าฉัตรไชยและท่าเรือ สามารถนำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย. มาตรวจเองและยืนยันผลกับเจ้าหน้าที่และสามารถใช้รับรองผลได้ 7 วัน รวมถึงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป