"ชวน" ฝากข้อคิด ถึง "เยาวชน" ระบอบประชาธิปไตยชนะด้วยเหตุผล ไม่ใช่ตีเก่ง

"ชวน" ฝากข้อคิด ถึง "เยาวชน" ระบอบประชาธิปไตยชนะด้วยเหตุผล ไม่ใช่ตีเก่ง

ประธานสภาฯ มอบรางวัลการเมืองสจริต คาดหวังเยาวชนใช้สำนึกดี สู้ทุจริต ชูระบอบประชาธิปไตย เอาชนะด้วยเหตุผล ไม่ใช่ ตี-ทำร้าย-ทำลายเก่ง

          นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีมอบรางวัลแก่ผู่ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ บ้านเมืองสุจริตให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวด ตอนหนึ่งว่า สภาฯ ไม่ควรนิ่งดูดาย ปล่อยให้เกิดการทุจริตหากปล่อยไม่สนใจ ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรม เท่ากับว่าไม่สำนึกความรับผิดชอบต่ออนาคตของบ้านเมือง นอกจากนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือภาคปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง

 

          “ในบ้านเมืองทุกคนรู้ระเบียบ รู้กฎหมาแต่ยังมีคนทำผิด เพราะไม่ปฏิบัติ แม้จะรู้หลักจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล แต่ไม่ปฏิบัติ ทั้งที่ภาคปฏิบัติคือหัวใจสำเร็จ โดยสภาฯ พยายามทำแนวทางสุจริตให้เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ และให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมปลูกฝังเยาวชนเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิเสธการทุจริต เชื่อว่าจะส่งผลต่อการเมือง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงที่จะส่งผลร้าย” นายชวน กล่าว

           ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในงานดังกล่าวมีเยาวชนตั้งคำถามต่อปัญหาการทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง โดยนายชวน กล่าวตอบตอนหนึ่งว่า ระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ใช้เหตุผล ใครมีเหตุผลดีกว่าจะชนะ ไม่ใช่ตีเก่ง หรือทำร้ายได้เก่ง ทำลายได้มากกว่ากันคือฝ่ายชนะ นอกจากนั้นประเด็นการซื้อสิทธิขายเสียงที่เยาวชนสอบถาม ตนไม่เคยทราบว่าจำนวนเงินที่ซื้อเสียงกับประชาชนมีเท่าไร เพียงแค่ทราบว่ามีเกิดขึ้นดังนั้นขอให้เยาวชนร่วมกันต่อต้านด้วยสำนึกที่ดี.