“ไทยเวียตเจ็ท” เชื่อมระบบ “IATA Travel Pass” สำเร็จเป็นสายการบินแรกในไทย

“ไทยเวียตเจ็ท” เชื่อมระบบ “IATA Travel Pass” สำเร็จเป็นสายการบินแรกในไทย

สายการบิน “ไทยเวียตเจ็ท” ลุยเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชัน “IATA Travel Pass” เป็นสายการบินแรกในประเทศไทย เตรียมพร้อมกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสารให้สะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า ไทยเวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการเชื่อมต่อระบบและข้อมูลกับแอปพลิเคชัน IATA Travel Pass โดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างประเทศอย่างมาก สายการบินฯขอขอบคุณ IATA Travel Pass ที่ได้พัฒนานวัตกรรมเช่นนี้ขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสู่การฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ ช่วยให้การตรวจสอบเอกสารและขั้นตอนต่าง ๆ ง่ายดาย ปลอดภัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

IATA Travel Pass อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการตรวจสอบข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทาง โดยหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้โดยสารสามารถเลือกห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR จากแอปพลิเคชัน โดยผลตรวจจะแสดงบนแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติทันทีหลังจากได้รับการอนุมัติจากห้องปฏิบัติการ ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถทำการเช็กอิน ณ ท่าอากาศยานได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ผู้โดยสารยังสามารถตรวจสอบเอกสารและข้อกำหนดที่จำเป็นในการเดินทางเข้าสู่ปลายทางได้จากแอปพลิเคชัน เพิ่มความมั่นในในการเดินทางแก่ผู้โดยสารในทุก ๆ เที่ยวบิน

IATA Travel Pass ได้รับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบหนังสือเดินทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเดินทางระหว่างประเทศอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานข้อกำหนดทางสาธารณสุข เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารจัดการข้อมูลผลตรวจที่ผ่านการยืนยันบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยแอปพลิเคชันนี้จะตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เทียบกับข้อกำหนดในการเข้าประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยข้อมูลทั้งหมดในแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว สามารถเชื่อถือได้ จึงเป็นช่องทางให้ผู้โดยสารสามารถจัดการข้อมูลสุขภาพและข้อมูลการเดินทางของตนได้อย่างปลอดภัย

สายการบินไทยเวียตเจ็ทคาดว่าจะสามารถรองรับ IATA Travel Pass บนเที่ยวบินระหว่างประเทศได้เร็วๆ นี้ ทั้งนี้สายการบินฯได้ประกาศเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศ จากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ ไทเป และสิงคโปร์ ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป สายการบินฯยังได้ให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อจาก กรุงเทพฯ สู่ ภูเก็ต สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจาก ไทเป สู่ กรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในการเดินทางเชื่อมสู่โครงการ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์