วิกฤติ! "ลำเชียงไกร" น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านสูงกว่า 1 เมตร

สถานการณ์น้ำท่วม "ลำเชียงไกร" ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านนานนับสัปดาห์ ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านเริ่มป่วยน้ำกัดเท้า

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 หมู่บ้านของ ต.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำเหนืออ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ยังคงมีมวลน้ำปริมาณมหาศาลโอบล้อมเต็มพื้นที่ กว้างขวางหลายพันไร่ และท่วมหมู่บ้านบริเวณโดยรอบ มีบ้านเรือนมากกว่า 150 ครัวเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ได้รับผลกระทบถูกน้ำท่วมขัง นานนับสัปดาห์แล้ว ระดับน้ำสูงกว่า 1 เมตร และมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีมวลน้ำจากด้านบนไหลมาเติมตลอดเวลา และมีฝนตกมาซ้ำอีก ขณะที่การระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อยู่ในระหว่างการก่อสร้างประตูระบายน้ำหลัก

ชาวบ้านหลายรายต้องเดินทางลุยน้ำเข้าออกจากหมู่บ้าน เริ่มส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหาน้ำกัดเท้า เพราะน้ำท่วมขังมานานมากกว่า 1 สัปดาห์ ทำให้น้ำเริ่มเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองบัวละคร และสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ต้องจัดยารักษาโรค พร้อมด้วยยาฆ่าแมลง มาตั้งจุดเฉพาะกิจให้บริการทางการแพทย์กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งคาดว่า ชาวบ้านต้องทนรับชะตากรรม ถูกน้ำท่วมหนักไปอีกไม่น้อยกว่า 1-2 สัปดาห์

ในขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ล้นอ่างฯ และเพิ่มสูงขึ้นอีก อยู่ที่ 32.518 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 118% ของความจุ 27.7 ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำไหลเข้าอ่างวันละ 4.436 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายออกวันละ 3.54 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งชลประทานนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำกาลักน้ำ ใช้ท่อ PE ขนาด 14 นิ้ว และนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มปริมาณการระบายน้ำให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดระดับการท่วมขังของน้ำในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำให้คืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว และทำให้ไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนที่อยู่ด้านท้ายอ่างฯ ด้วย