คกก.โรคติดต่อตรัง คุมเข้มเทศกาลกินเจ งดการออกโปรดสาธุชน

คกก.โรคติดต่อตรัง คุมเข้มเทศกาลกินเจ งดการออกโปรดสาธุชน

มติกรรมการโรคติดต่อ จ.ตรัง คุมเข้มเทศกาลกินเจ งดการออกโปรดสาธุชน งดการจำหน่ายอาหารในศาลเจ้า และจัดสรรวัคซีน 100% เตรียมฉีดให้ นร.ทุกระดับการศึกษา เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 64 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง โดยมีตัวแทนศาลเจ้า และตัวแทนสถานศึกษา จ.ตรัง เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ประชุมได้มีมติ ในมาตรการควบคุมป้องกันโรค 2 เรื่องสำคัญคือ การพิจารณาแผนการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนใน จ.ตรังทุกระดับ โดยขณะนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสังกัดอาชีวะศึกษา ครอบคลุมทั้งระดับ ปวช. และปวส. โรงเรียนพระปริยัติธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 โรงเรียนสอนศาสนา หรือ ร.ร.ปอเนาะ รวมทั้งโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่กับประเภทสามัญ รวมจำนวน 45,379 คน โดยวัคซีนจะเดินทางถึง จ.ตรังต้นเดือนตุลาคม และจะเริ่มดำเนินการฉีดได้ในวันที่ 4 ตุลาคม โดยผู้ปกครองจะต้องกรอกเอกสารแสดงความจำนงค์ของรับวัคซีนไฟเซอร์ ก่อนวันที่ 25 กันยายนนี้ ยื่นต่อสถานศึกษา โดยการฉีดจะฉีดเป็นรายสถานศึกษา และคาดว่าจะได้รับวัคซีนครบทั้ง 100% เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2

อ่านข่าว : ตรัง เปิดเดินรถบางเส้นทาง เว้นพื้นที่สีแดงเข้มห้ามเข้า

นอกจากนี้ยังมีมติควบคุมป้องกันเชื้อโควิดในเทศกาลถือศีลกินเจ หรือกินผักของ จ.ตรัง ที่กำลังจะมาถึง โดยมติกรรมการโรคติดต่อให้งดการออกโปรดสาธุชน งดการจำหน่ายอาหารในศาลเจ้า ซึ่งศาลเจ้าใน จ.ตรังมีทั้งหมด 9 แห่ง โดยศาลเจ้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ศาลเจ้ากิ๋วอ๋องเฮี่ย และศาลเจ้าพ่อหมื่นราม ให้รับอาหารกล่องได้ แต่จะต้องเว้นระยะห่างในการรับ ครั้งละไม่เกิน 100 คน งดรับประทานอาหารในโรงทาน ส่วนด้านพิธีกรรมร่างทรงที่เข้าร่วมทรง จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยร่างทรงร่วมพิธีไม่เกิน 5 คน ขณะที่สาธุชนที่ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา และไม่อนุญาตให้ร่างทรงจากนอกพื้นที่ จ.ตรัง เข้าร่วมพิธีอย่างเด็ดขาด

เช่นเดียวกับมติกรรมการโรคติดต่อ จ.ตรังก่อนหน้านี้ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคในช่วงงานเทศกาลวันสารทเดือนสิบที่กำลังจะมาถึงนี้ หลังพบมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี ลูกศิษย์วัด และประชาชนในชุมชนใกล้บริเวณวัดติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมมีมติให้ประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมงานน้อยที่สุด หรือไม่เกิน 70 % ของประชาชนในชุมชน คนมีไข้อุณหภูมิสูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ห้ามเข้าร่วมพิธี และให้รีบไปพบแพทย์ ลงทะเบียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชนในการติดตามเฝ้าระวังโรค จัดเจลล้างมือ สวมแมสตลอดเวลา ทำความสะอาดอุปกรณ์ จุดสัมผัสบ่อยๆ เว้นที่นั่งระยะห่าง 2 เมตร ให้ใช้เวลาจัดงานกระชับและสั้นที่สุด และห้ามตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกันภายในวัดอย่างเด็ดขาด