สิ้น "เชาวน์ สายเชื้อ" ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนแรก วัย91ปี

สิ้น "เชาวน์ สายเชื้อ" ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนแรก วัย91ปี

"เชาวน์ สายเชื้อ" ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 91 ปี ด้วยโรคชรา-หัวใจล้มเหลว ที่ รพ.จุฬาฯ เผย ประวัติเป็นอดีตประธาน "ศาลรัฐธรรมนูญ" คนแรก เคยปฏิบัติราชการในหลายตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเชาวน์ สายเชื้อ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว ในวัย 91 ปี  ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เวลา ประมาณ 01.00 น. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สำหรับนายเชาวน์ เป็นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งเเต่วันที่ 11 เม.ย.2541 ถึง 23 ก.ย.2542 เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ เกิดเมื่อวันที่  23 ธ.ค.2472

สิ้น "เชาวน์ สายเชื้อ" ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนแรก วัย91ปี

ประวัติส่วนตัว ข้อมูลจากหอเกีรติยศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เผยเเพร่ประวัตินายเชาว์ เอาไว้ในฐานะที่ นายเชาวน์ เคยได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครองประจำปี2549 ว่า สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่นแรกจบปริญญาโททางการเมืองระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นอกจากนี้ เคยปฏิบัติราชการในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ และรัฐสภาหลายบทบาทหน้าที่  ได้แก่ เลขานุการ หัวหน้ากองที่ปรึกษากรมอุปทูต อัครราชทูต รองปลัดกระทรวงหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่ปรึกษาคณะกมธ.ต่างประเทศ  กรรมการกฤษฎีกา กรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศาลปกครอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2542 ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนแรกของประเทศไทย 

สิ้น "เชาวน์ สายเชื้อ" ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนแรก วัย91ปี