โคราชฉุดไม่ไหว คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ป่วยสะสมล่าสุดกว่า 400 ราย

โคราชฉุดไม่ไหว คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ป่วยสะสมล่าสุดกว่า 400 ราย

โคราชฉุดไม่ไหว คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี ลามไป อบต.หมื่นไวย ป่วยแล้ว 44 ราย กลุ่มเสี่ยง 150 ราย ท้องถิ่น ชาวบ้านต้องลำเลียงผู้ป่วยไปรักษากันเอง

วันที่ 18 กันยายน นายชนะ  ธรณีทอง นายอำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เมือง มอบหมายให้นายณฐพัชร์  พุทชา และนางสาววรรษชล  สุขชาตะ ปลัดอำเภอเมือง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บุคลากรสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ระกาย และสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.อ.เมือง) สนธิกำลังตรวจตลาดโฮมการ์เด้นวิลล์ ต.จอหอ ซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นชานเมืองขนาดใหญ่ หลังพบผู้ค้าผลไม้ที่มีประวัติเชื่อมโยงคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีติดเชื้อและมีกลุ่มเสี่ยงนับ 10 ราย   

อ่านข่าว : โคราช สั่งปิดยาว "ตลาดสุรนารี" หลังติดเชื้อ 260 ราย ลาม 8 อำเภอ

   

เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเข้มงวดและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาอย่างเคร่งครัด กำชับหากปล่อยปละละเลยเป็นเหตุให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจะมีการพิจารณาให้ปิดตลาดทันทีขณะเดียวกันนายชัชวัสส์  ขันโคกสูง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หมื่นไวย อ.เมือง พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โพนสูง ต.หมื่นไวย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้นำรถกระบะมารับบุคคลที่มีผล RT-PCR ยืนยันติดเชื้อนำไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

 

 

นายชัชวัสส์ เปิดเผยว่า หลังพบการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีหรือชื่อเดิมตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายผักผลไม้ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้งของ ต.หมื่นไวย อยู่ในละแวกใกล้เคียงตลาดสุรนารี จึงมีผู้ค้าและผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเช่าบ้านเป็นที่พักอาศัยและดัดแปลงเป็นโกดังเก็บสินค้า หลังพบการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ตลาดดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับตลาดสุรนารี ซึ่งเป็นผู้ค้า ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้องทันที โดยตรวจแบบ ATK กรณีผลบวกนำไปตรวจยืนยันผลที่ รพ.มหาราช แม้นไม่พบเชื้อถือเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงได้ชี้แจงสร้างการรับรู้ทำความเข้าใจให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

 

ขณะนี้พบผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 44 ราย และกลุ่มเสี่ยง 150 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ ล่าสุดพบผู้ป่วย 227 ราย ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 28 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 1 ราย และสัมผัสผู้ป่วย 198 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 23,222 ราย รักษาอยู่ 2,787 ราย รักษาหาย 20,272 ราย เสียชีวิตใหม่ 1 ราย และเสียชีวิตสะสม 163 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อ.เมือง 103 ราย

สอบสวนเบื้องต้นกว่า 80 % มีไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับตลาดสุรนารีทั้งโดยตรงและอ้อมในฐานะลูกจ้างทำให้รายชื่อไม่ปรากฏกับข้อมูลที่ตลาดรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุข เนื่องจากมีเฉพาะผู้ค้าที่เช่าแผงหรือล้งหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจในตลาดเท่านั้น จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการสอบสวนโรค โดยคลัสเตอร์ตลาดสุรนารีผู้ป่วยสะสมล่าสุดร่วม 400 ราย