ปภ.เขต 5 โคราช เร่งสูบน้ำ "ลำเชียงไกร" จัดเรือท้องแบนช่วยภัยน้ำท่วม

ศูนย์ ปภ. เขต 5 โคราช ติดตั้งเครื่องจักรกลสูบน้ำจากคลอง "ลำเชียงไกร" อ.ด่านขุนทด พร้อมจัดเรือท้องแบน ช่วยพื้นที่ลุ่มต่ำประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 นายสิทธิพล เสงี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ได้จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัย รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 1 คัน ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสูบน้ำจากคลองลำเชียงไกรที่มีปริมาณน้ำมาก จากการระบายออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน ไปกักเก็บไว้ในสระน้ำบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียน เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในที่ลุ่มต่ำ และกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 ซึ่งจะมีชาวบ้านได้รับประโยชน์ 270 ครอบครัว จำนวน 1,300 คน


อ่านข่าว-พยากรณ์อากาศวันนี้ ประเทศไทยฝนลดลง แต่ตกหนักบางแห่ง
 

นอกจากนี้ ได้จัดส่งเรือท้องแบน 2 ลำ และเรือพลาสติก อีก 2 ลำ ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาอุทกภัย ใน 6 หมู่บ้านของตำบลหนองบัวละคร ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 162 ครอบครัว