รัฐจับมือเอกชนดันโครงการ ‘ไทยเทสเทอราปี’

โครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) โดยมีเป้าหมายให้ทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กินอาหารไทยเป็นยา ที่ผ่านมาได้ขึ้นทะเบียนอาหารไทย 20 รายการ

อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชาย นครชัย ระบุ กรมฯได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เปิดตัวโครงการไทยเทสเทอราปี (Thai Taste Therapy) โดยมีเป้าหมายให้ทั่วโลกเปิดประสบการณ์ใหม่กินอาหารไทยเป็นยา ซึ่งที่ผ่านมาได้ขึ้นทะเบียนอาหารไทย 20 รายการ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ ต้มยำกุ้ง แกงเผ็ด แกงพุงปลา แกงเขียวหวาน ส้มตำ เป็นต้น และในอนาคตมีเป้าหมายที่จะขึ้นทะเบียนอาหารไทยอีกหลายรายการ