‘ภูเวียง ประคํามินทร์’ ลาออกบอร์ด ‘ไทยคม’ มีผล 11 ก.ย.64

‘ภูเวียง ประคํามินทร์’ ลาออกบอร์ด ‘ไทยคม’ มีผล 11 ก.ย.64

"ภูเวียง ประคํามินทร์’" กรรมการผู้แทนจากกระทรวงดีอี ยื่นหนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท "ไทยคม" มีผล 11 ก.ย.64

นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง เลขานุการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า นายภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการซึ่งเป็นกรรมการผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีนังสือแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.2564 เป็นต้นไป