20 องค์กร นายจ้างให้กำลังใจ นายกฯ เร่งเยียวยาโควิด-19 แก่ ผู้ประกันตน

20 องค์กร นายจ้างให้กำลังใจ นายกฯ เร่งเยียวยาโควิด-19 แก่ ผู้ประกันตน

20 องค์กร นายจ้างให้กำลังใจ นายกฯ และรมว.แรงงาน ช่วยเร่งเยียวยาโควิด-19 แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนม.33 ม.39 และม.40

วันนี้ (15 ก.ย.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ได้นำตัวแทนสภาองค์การนายจ้างและสมาคมนายจ้างรวม 20 องค์กร เพื่อเข้าพบและให้กำลังใจรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาตลอดจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ดร.จำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

 

  • เร่งช่วยเหลือเยียวยา 'ผู้ประกันตน' รับมือโควิด

นายสุชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่านนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและลูกจ้าง จะเห็นได้ว่าในอดีตไม่มีรัฐบาลใดนำเงินส่วนของรัฐบาลเองมาช่วยเหลือเยียวยานายจ้างและลูกจ้าง หรือ ผู้ประกันตนเหมือนรัฐบาลชุดนี้

เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นว่า นายจ้าง มีรายจ่ายประจำมีค่าเช่าและต้องจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างในช่วงโควิด เพื่อให้ลูกจ้างอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ นายกรัฐมนตรีจึงตัดสินใจเยียวยาโดยพิจารณาจากข้อมูลนายจ้างและลูกจ้างของ สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้นายจ้างรักษาการจ้างงานมีเงินจ่ายค่าเช่า ให้ลูกจ้างอยู่รอด มีขวัญกำลังใจในการทำงาน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด ซึ่งในส่วนนี้เราได้คิดทั้งระบบ

 

  • 20 องค์กรนายจ้าง ให้กำลังใจก.แรงงานเยียวยานายจ้าง-ลูกจ้าง

ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันนี้สภาองค์การนายจ้างและสมาคมนายจ้างทั้งหมดรวม 20 องค์กร ได้มาให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ท่านได้ปฏิบัติงานได้ดี มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระทรวงแรงงานไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ตลอดจนได้รับทราบจากท่านรัฐมนตรีแรงงานว่าว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและห่วงใยนายจ้างและลูกจ้างจึงได้นำเงินของรัฐบาลเองมาให้การช่วยเหลือเยียวยาทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้เป็นอย่างดี จากผลกระทบโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งไม่เคยมีรัฐบาลไหนมาก่อน มีเพียงรัฐบาลชุดนี้ที่เห็นความสำคัญของผู้ประกอบการและพี่น้องผู้ใช้แรงงานให้สามารถก้าวพ้นวิกฤตครั้งในไปด้วยกัน