คุณภาพชีวิต-สังคม

โควิด-19 สมุทรปราการ เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อ 1,351 ราย

"โควิด-19" สมุทรปราการ พบผู้เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อ 1,351 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 96,158 ราย รักษาหายสะสมรวมแล้ว 75,113 ราย

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โควิด-19 สมุทรปราการ รายงานพบผู้ป่วยรายใหม่ 1,351 ราย ในพื้นที่ 1,082  ราย

  • เมือง  381 ราย
  • บางบ่อ 57 ราย
  • บางพลี 321 ราย
  • พระประแดง 135 ราย
  • พระสมุทรฯ 47 ราย
  • บางเสาธง 141 ราย
  • รับมารักษาในจังหวัดสมุทรปราการ  269  ราย

โควิด-19 สมุทรปราการ เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อ 1,351 ราย

ผู้เสียชีวิต 20   ราย

โควิด-19 สมุทรปราการ เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อ 1,351 ราย

โควิด-19 สมุทรปราการ เสียชีวิต 20 ราย ติดเชื้อ 1,351 ราย

ขณะที่ จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 14 กันยายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

 

1 กรุงเทพมหานคร 2772 ราย

2 สมุทรปราการ 1351 ราย

3 ชลบุรี 835 ราย

4 ระยอง 680 ราย

5 ราชบุรี 487 ราย

6 สมุทรสาคร 404  ราย

7 นนทบุรี 359 ราย

8 นราธิวาส 354 ราย

9  ปราจีนบุรี 345 ราย

10 สงขลา 327 ราย