การเมือง

เช็คได้ที่นี่! ไทม์ไลน์“กกต.”เคาะเลือกตั้ง อบต.-หย่อนบัตร 28 พ.ย.

เช็คได้ที่นี่! เปิดไทม์ไลน์ “กกต.” เคาะวันเลือกตั้ง “อบต.” ประกาศ 1 ต.ค. 64 รับสมัคร 11-15 ต.ค. 64 หย่อนบัตร 28 พ.ย. 64

จากกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะประกาศวันเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 ประกาศรับสมัคร 11-15 ต.ค. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 28 พ.ย. 2564 นั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 สำนักงาน กกต. เผยแพร่ไทม์ไลน์การจัดการเลือกตั้ง อบต. ดังนี้

วันที่ 1 ต.ค. 2564 คณะกรรมการ กกต. ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง โดยนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต. ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่จะต้องพ้นจากตำแหน่งทันที

วันที่ 11-15 ต.ค. 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 22 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

วันที่ 2 พ.ย. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7 พ.ย. 2564 วันสุดท้ายการยื่นคำร้องคัดค้านการรับสมัคร

วันที่ 12 พ.ย. 2564 วันสุดท้ายการส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

วันที่ 17 พ.ย. 2564 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

วันที่ 21-27 พ.ย. 2564 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง)

วันที่ 28 พ.ย. 2564 วันเลือกตั้ง

วันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2564 แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง)

เช็คได้ที่นี่! ไทม์ไลน์“กกต.”เคาะเลือกตั้ง อบต.-หย่อนบัตร 28 พ.ย.