‘วิรัช’ไม่มา!ศาลฎีกาฯตั้งองค์คณะคดีฟุตซอล-ลุ้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

‘วิรัช’ไม่มา!ศาลฎีกาฯตั้งองค์คณะคดีฟุตซอล-ลุ้นสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

อัยการยื่นฟ้องแล้ว! 87 ผู้ถูกกล่าวหาคดี “ทุจริตสนามฟุตซอล” โคราช แต่ “วิรัช-ภริยา” ไม่มา อ้างอยู่ในสมัยประชุมสภาฯ ลุ้นที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ตั้งองค์คณะ สั่งประทับรับฟ้อง-สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.หรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09.30 น. ที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ถ.รัชดาภิเษก พนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริต 3 นัดผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอล จ.นครราชสีมา วงเงิน 4.4 พันล้านบาท รวม 87 ราย เพื่อเตรียมนำตัวส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยคดีนี้มีนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (ประธานวิปรัฐบาล) นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา พปชร. ภรรยา และนางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา พปชร. น้องสาวนางทัศนียา รวมอยู่ด้วย

โดยช่วงเช้าวันนี้กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าว ทยอยเดินทางเข้ามารายงานตัวตามนัดของพนักงานอัยการ จำนวน 81 ราย และไม่มารายงานตัวพร้อมกับขอเลื่อน โดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6 ราย โดยรวมถึงนายวิรัช นางทัศนียา ที่อ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร

นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า ภายหลัง ป.ป.ช.ส่งสำนวนมาให้แล้ว อัยการสูงสุด (อสส.) มีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานอัยการปราบปรามทุจริต 2 เป็นคณะทำงานขึ้นมารับผิดชอบสำนวนคดีนี้ เมื่อพิจารณาแล้วจึงมีคำสั่งฟ้อง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ผู้ต้องหาที่ 1 และมีจำนวนผู้ต้องหาทั้งหมด 87 คน โดยแต่ละคนจะข้อหาไม่เหมือนกัน แต่ในภาพรวม 14 ข้อหาด้วยกัน ประกอบด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐทุจริตในการร่วมกันออกแบบ กำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม, เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐร่วมกันกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ หรือกระทำการใด ๆโดยมิได้มุ่งหมายแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร่วมกระทำความผิดการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ , เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐมีอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติพิจารณาหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์แจ้งชัดว่าควรรู้ว่าการเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยรัฐ เพื่อให้มีการยกเลิกการดำเนินการเกี่ยวกับเสนอราคาในครั้งนั้น, เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งโดยทุจริต, เป็นเจ้าพนักงาน ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ

เป็นเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ทำเอกสาร หรือกรอกข้อความลงในเอกสารในการปฏิบัติการตามหน้าที่รับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น หรือว่ากระการอย่างใดต่อหน้าที่ของตนอันเป็นเท็จ, ร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงหรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่มีโอกาสได้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม, ตกลงร่วมกันเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใด เป็นผู้มีสิทธิในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม, ร่วมกันใช้เอกสารราชการปลอม,ร่วมกันปลอมเอกสาร,ร่วมกันใช้เอกสารปลอม, สนับสนุนเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าพนักงานของรัฐในการทำหน้าที่โดยทุจริต, พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 10,11,12,13, พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151,157,162,264,265,268 ,83,86, 91 
 
นายประยุทธ กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ต้องหาที่ขอเลื่อนจำนวน 6 ราย แบ่งเป็นบุคคล 5 ราย และนิติบุคคล 1 แห่ง ส่วนใหญ่อ้างประเด็นสถานการณ์โควิด-19 แต่ไม่ได้ป่วยหรือติดเชื้อโควิด-19 โดยนายวิรัชและนางทัศนียา ภรรยา ผู้ต้องหาที่ 1-2 อ้างว่าอยู่ในสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร อัยการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการยื่นฟ้องต่อศาล  จึงแจ้งกลับไปว่า ไม่อนุญาตให้เลื่อน ส่วนกระบวนพิจารณาของศาลจะดำเนินไปได้เพียงใดนั้น เป็นขั้นตอนที่ทางศาลฎีกาฯ จะได้เป็นผู้พิจารณา

“เมื่อถึงกำหนดนัดหมายแล้วผู้ต้องหาทั้ง 87 คน มารายงานตัวกับพนักงานอัยการแล้ว  พนักงานอัยการจะนำคำฟ้อง สำเนาคำฟ้องพร้อมกับสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.ไปยื่นต่อศาล และขั้นตอนของกฎหมายบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 กำหนดไว้ในมาตรา 26 ว่าการฟ้องโดยหลักต้องฟ้องส่งตัว แต่กรณีถ้าหากไม่สามารถฟ้องส่งตัวได้ จะเป็นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ไม่มีการส่งตัว ตามมาตรา 21 ซึ่งเป็นกรณี หลบหนี หรือ ประวิงคดี  หรืออ้างเหตุขอเลื่อนโดยไม่มีเหตุอันสมควรทางอัยการก็จะยื่นฟ้องทั้งหมด เมื่ออัยการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาจะมีขั้นตอนตามมาตรา 11 ของ ป วิ.อม. ที่จะกำหนดวันนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อเลือกองค์คณะ ทั้ง 9 คน แต่ละคนจะต้องเป็นผู้พิพากษาระดับชั้นศาลฎีกาเพื่อรับผิดชอบสำนวนคดี และออกหมายเรียกให้จำเลยมาตามกำหนดนัดพิจารณา โดยจะนำผู้ต้องหาทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาในช่วงเช้าวันนี้” รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าว 

เมื่อถามว่าคดีจำเลยเป็นนักการเมือง พนักงานอัยการมีความรู้สึกหนักใจหรือไม่ นายประยุทธ กล่าวว่า อัยการทำสำนวนคดีตามพยานหลักฐาน ไม่ได้วิตกกังวลแต่อย่างใด เรื่องนี้ไม่มีประเด็นนอกสำนวน หรือการเมือง ทั้งหมดเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการยื่นฟ้องวันนี้ ศาลฎีกาฯจะรับคำฟ้องไว้พิจารณา เพื่อส่งเข้าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดำเนินการคัดเลือกองค์คณะประจำคดีทั้ง 9 ราย และเลือกผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน โดยองค์คณะในคดีดังกล่าว จะเป็นผู้มีคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องไว้พิจารณาหรือไม่ รวมถึงคำสั่งเกี่ยวกับการให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย และบุคคลที่ถูกนำตัวส่งฟ้องวันนี้ ต้องยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลฎีกาฯเช่นกัน