เศรษฐกิจ

คมนาคมเร่งเคาะแบบ ลุยสถานีรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน

กระทรวงคมนาคม เร่งโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เคาะแบบสถานีพระนครศรีอยุธยา ไม่กระทบแหล่งมรดกโลก ชี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน โดยระบุว่า ล่าสุดกระทรวงฯ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน

โดยเฉพาะการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานีที่มีคุณค่าและความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาและกระจายความเจริญ รวมถึงการสร้างโอกาสอันดีแก่ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถมาเยี่ยมชมแหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้อย่างสะดวกมากขึ้น

อย่างไรก็ดี กระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญในการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทั้งในด้านภูมิทัศน์และคุณค่าความโดดเด่นของมรดกโลก (OUV) โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยรถไฟความเร็วสูงควบคู่ไปกับการส่งเสริมคุณค่าอันโดดเด่นให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

ทั้งนี้ ภายในการประชุมตนได้มีข้อสั่งการไปยังกรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ให้เร่งหารือแนวทางเลือกการดำเนินโครงการ โดยตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ได้ข้อยุติ พร้อมนำมาเสนอในการประชุมครั้งถัดไป รวมถึงภาพรวมของโครงการ เช่น การก่อสร้างงานโยธาร่วมช่วงบางซื่อ – ดอนเมือง แผนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) และการเชื่อมโยงทางรถไฟกับโครงการรถไฟ ลาว-จีน ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์

รายงานข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุมติดตามการดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้ ร.ฟ.ท.และกรมการขนส่งทางราง เร่งสรุปแบบก่อสร้างสถานีอยุธยาให้แล้วเสร็จ โดยกำชับว่าจะต้องไม่เป็นผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกในพื้นที่ พร้อมทั้งให้นำกลับมาเสนอที่ประชุมภายในเดือน ก.ย.นี้