ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 9 จำนวน 4 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 9 จำนวน 4 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เพจ ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แจ้งว่า 12 กันยายน 2564 : วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 9 จำนวน 4 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ 20 มิ.ย. - 12 ก.ย.2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 ล้านโดส

อ่านข่าว : สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียน ฉีดวัคซีนฟรี ‘ซิโนฟาร์ม’ วันที่ 13 กันยายน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 9 จำนวน 4 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

ทั้งนี้ วัคซีนในล็อตดังกล่าวจะทยอยจัดส่งให้แก่องค์กร/นิติบุคคล อปท และโรงพยาบาลที่ได้ยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 และดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้ง วัคซีนซิโนฟาร์ม ล็อต 9 จำนวน 4 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว