ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งบุคคลธรรมดา เปลี่ยนสิทธิ ซิโนฟาร์ม ถึง 10 ก.ย. นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งบุคคลธรรมดา เปลี่ยนสิทธิ ซิโนฟาร์ม ถึง 10 ก.ย. นี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ฉีด วัคซีนซิโนฟาร์ม รอบบุคคลธรรมดา สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ ภายในวันที่ 10 ก.ย. นี้ เวลา 16.00 น.

วันนี้ (7 ก.ย. 64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุว่า การเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีน ซิโนฟาร์ม รอบ บุคคลธรรมดา

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้ผู้จองวัคซีน สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th ได้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. (ไม่นับรวมเวลาอนุมัติการเปลี่ยนสิทธิ์) หากไม่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับวัคซีนได้ในทุกกรณี

 

  • เปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว 

 

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุต่อไปว่า สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ได้เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดส และเปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งบุคคลธรรมดา เปลี่ยนสิทธิ ซิโนฟาร์ม ถึง 10 ก.ย. นี้

  • ได้รับสิทธิ์ใหม่ เลือกวัดนัดระบบ CRA Sinop

 

ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้) เพื่อเลือกวันนัดใหม่ ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน บันทึก QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

 

หมายเหตุ : กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ