สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

สรพ.ชื่นชม รพ.สนามธรรมศาสตร์ ที่นำแนวคิดตามมาตรฐาน HA เชื่อมโยงการทำงานทุกมิติ มาบริหารจัดการและวางระบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้ดี

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวภายหลังจากการลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ ว่า สำหรับจุดเด่นที่สำคัญและเป็นลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากโรงพยาบาลสนามอื่นๆ  

สิ่งที่สรพ.ต้องชื่นชมโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทีมงานสหวิชาชีพต่างๆ  อาทิ ทีมวิศวกรที่มาช่วยออกแบบระบบไอทีในการดูแลผู้ป่วย  มีนักสังคมสงเคราะห์ช่วยดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล มีทีมล่ามในการแปลภาษาเพื่อช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยชาวต่างชาติ มีนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความเครียด

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

รวมถึงการให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยจากแท็กซี่ที่เคยเป็นผู้ป่วยร่วมเข้ามาเป็นจิตอาสา ซึ่งถือเป็นการทำงานที่เชื่อมโยงกันในทุกมิติ นอกเหนือจากการนำแนวคิดตามมาตรฐาน HA มาใช้ในการบริหารจัดการและวางระบบงานในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีด้วย

อ่านข่าว :  ปิดพื้นที่ห้ามเข้า "หินถล่ม" รพ.สนาม ห่วงถล่มซ้ำ

 

  • สรพ.ชี้จุดเด่นรพ.สนามธรรมศาสตร์ เชื่อมโยงทุกมิติ

จุดเด่นหลักๆ คือ การบริหารจัดการ การเลือกอาคารที่มีความเหมาะสมมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้ชุมชน นอกจากนี้ยังมีความพร้อมทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย  

รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผอ.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า  โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ถือเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของไทย ก่อตั้งช่วงต้นปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ป่วยโควิด-19 จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติหรือโรงพยาบาลหลัก

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

โดยได้นำแนวทางตามมาตรฐาน HA มาปรับใช้ทั้งในส่วนของการจัดการโครงสร้างผู้บริหารรวมถึงการจัดการระบบผู้ป่วย ซึ่งเน้นความปลอดภัยของบุคลากรและผู้ป่วยเป็นหลัก ที่สำคัญยังคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในชุมชนโดยรอบ ด้วยการเลือกอาคารที่อยู่ห่างไกลมีอากาศถ่ายเทสะดวก

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

 

 

 

  • รพ.สนามธรรมศาสตร์ พร้อมดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ส่วนภายในอาคารแยกโซนผู้ป่วยและบุคลากรอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งระบบ UV ฆ่าเชื้อในลิฟท์ และควบคุมการกำจัดขยะติดเชื้อ รวมถึงการเติมคลอรีนในท่อระบายน้ำเสีย เพื่อไม่ให้เชื้อโรคปะปนกับน้ำในท่อระบาย

รศ.นพ.พฤหัส กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ได้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นใน Wave3และWave4 โดยเปิดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยสีเหลือง จำนวน 400 เตียง แต่เนื่องจากขณะนี้มีระบบ Home Isolation จึงมีการลดเตียงลงเหลือเพียง 200 เตียง และตั้งเป้าดูแลผู้ป่วย Home Isolation ให้ได้จำนวน1,400 ราย/วัน เพื่อเป็นการดูแลผู้ป่วยด่านแรก

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย

จากการปรับแผนดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ป่วยโควิดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลักลดลง อย่างไรก็ตามหลังจากนำระบบรักษาตนเองที่บ้านมาใช้กับผู้ป่วยสีเขียว ทำให้สถิติผู้ป่วยที่รักษาโควิดในโรงพยาบาลมีเพียง 10 %เท่านั้น ส่วนอีก 90 %เป็นผู้ป่วยที่ดูแลตนเองที่บ้าน ดังนั้น แม้มียอดผู้ติดเชื้อหมื่นกว่ารายต่อวัน หากใช้แผนดังกล่าวก็สามารถรับมือได้

สรพ.ปลื้มรพ.สนามธรรมศาสตร์ นำมาตรฐาน HA จัดวางระบบดูแลผู้ป่วย