ส่องทรัพย์สิน 113 ล.! ‘นฤมล’ก่อนถูกปลด รมช.แรงงาน-บ้านพร้อมที่ดิน 49.2 ล.

ส่องทรัพย์สิน 113 ล.! ‘นฤมล’ก่อนถูกปลด รมช.แรงงาน-บ้านพร้อมที่ดิน 49.2 ล.

ส่องทรัพย์สิน 113 ล.! “นฤมล ภิญโญสินวัฒน์” ก่อนถูกปลดพ้น รมช.แรงงาน ถือครองบ้านพร้อมที่ดิน 49.2 ล้าน “สามี” เพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ทรัพย์สิน)

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หรือ ‘อาจารย์แหม่ม’ เป็นรัฐมนตรีอีกหนึ่งรายที่ถูกคำสั่งปลด ‘ฟ้าผ่า’ จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้พ้นเก้าอี้ รมช.แรงงาน 

มาดูในมุมทรัพย์สินและหนี้สินกันบ้าง?

นางนฤมล แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2562 มีทรัพย์สินรวมคู่สมรส 113,766,634 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 17,922 บาท

เป็นของนางนฤมล 59,025,029 บาท ได้แก่ เงินสด 4.5 แสนบาท เงินฝาก 3,395,847 บาท เงินลงทุน 7,809,182 บาท ที่ดิน 2 แปลง (เขตคันนายาว และเขตห้วยขวาง กทม.) 12,720,000 บาท บ้าน 1 หลัง 30 ล้านบาท รถยนต์ 2 คัน 3,650,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (แหวนเพชร 2 รายการ) 1 ล้านบาท มีหนี้สิน 17,922 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี

มีรายได้ต่อปี 2,243,702 บาท เป็นเงินเดือน 1,161,204 บาท เบี้ยประชุม 1,082,497 บาท มีรายจ่ายต่อปี 1,820,000 บาท เป็นค่าอุปการะมารดา 2.4 แสนบาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 4.8 แสนบาท เบี้ยประกันชีวิต 1.1 ล้านบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 ราย มีรายจ่าย 1,760,000 บาท เป็นค่าเล่าเรียนบุตร 1.6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 1.6 แสนบาท

อ่านข่าว-"ธงทอง" ชี้ "รัฐมนตรี" โดน ม.171 เหมือนถูกไล่ออก
 

ส่วนนายจุมพล ภิญโญสินวัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 54,741,604 บาท ได้แก่ เงินสด 8.5 แสนบาท เงินฝาก 42,253,447 บาท เงินลงทุน 7,338,156 บาท บ้าน 1 หลัง 3.5 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ต่างหูเพชร 1 รายการ) 8 แสนบาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้รวม 1,968,480 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายต่อปี 1.1 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5 แสนบาท เบี้ยประกันชีวิต 1 แสนบาท และค่าจ้างคนงานในบ้าน 5 แสนบาท

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ นางนฤมล แจ้งครอบครองบ้านในหมู่บ้านนวธานี ซอย 4 ถ.เสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 76312 (ของนางนฤมล ได้มาเมื่อปี 2551 มูลค่า 12,720,000 บาท) ได้มาเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2554 มูลค่า 30 ล้านบาท

ส่วนนายจุมพล มีบ้าน 1 หลัง ตั้งอยู่ที่ ซ.ส่องแสงตะวัน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม. ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 174188 (ได้มาเมื่อปี 2531 มูลค่า 3.5 ล้านบาท) ได้มาเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2531 มูลค่า 3 ล้านบาท

หากนับรวมที่ดิน และบ้านของนางนฤมล และสามี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 49.2 ล้านบาท

ประวัติการทำงาน นางนฤมล แจ้ง ป.ป.ช. ว่า ระหว่างปี 2538-2561 เป็นศาสตราจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มุมธุรกิจระหว่างปี 2556-2561 เป็นกรรมการบริษัท 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท พรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 10 เม.ย. 2561-10 เม.ย. 2562 เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง 

ส่วนนายจุมพล เพิ่งได้รับมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (ทรัพย์สิน)