เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

เช็คขั้นตอนใช้บริการ "รถฉีดวัคซีน" BMV ถึงบ้านเบ็ดเสร็จจุดเดียว กับภารกิจเป้าหมายระยะแรก "ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค-ผู้พิการ"

จากกรณี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงพื้นที่วัดเทพนารี เขตบางพลัด เพื่อตรวจหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ถือเป็นครั้งต่อการเพิ่มรูปแบบในระบบ "เคลื่อนที่" ให้บริการฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ

เมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ขณะนี้ ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า 3.1 แสนคน ทำให้หน่วยงาน กทม.ได้เร่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด นอกเหนือจากโครงการ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย" เพื่อเจาะกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้เดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีนทั้ง 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ 

สำหรับโครงการ "หน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่" BMV ครั้งนี้ มาจากการร่วมมืองระหว่าง กทม.กับภาคีเครือข่าย "เพจหมอแล็บแพนด้า" โดยเฉพาะได้รับการสนับสนุนรถบัส NGV จาก บริษัทสมาร์ทพลัส และ "จิรวัฒน์ จังหวัด" จากเพจโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทย ซึ่งให้คำแนะนำในการปรับรูปแบบ "รถ BMV" ให้เหมาะสมกับการให้บริการฉีดวัคซีน

จุดประสงค์หลักของ "รถ BMV" เพื่อใช้เดินทางไปฉีดวีคซีนให้คนในกรุงเทพฯลงไปถึงระดับชุมชน เพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว โดยมีการวางระบบภายในตัวรถอย่างครบวงจร ก่อนจะเปิดให้บริการเป็นทางการวันที่ 10 ก.ย.เป็นต้นไป

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

รูปแบบการฉีดวัคซีนเชิงรุกไม่ใช่แค่การเพิ่ม "รถ BMV" เท่านั้น แต่ "สำนักอนามัย" กทม.จะทยอยปรับรูปแบบ "รถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่" ซึ่งเคยปฏิบัติภารกิจให้การตรวจรักษาโรคทั่วไป หรือตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพคนกรุงเทพฯ ให้เป็น "รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่" ในการบริการระยะต่อไป

สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อน BMV มี 3 จุดประสงค์ที่ กทม.ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบด้วย

1.เคลื่อนที่ได้รวดเร็ว เดินทางไปได้หลายแห่ง เข้าถึงประชาชนหลายกลุ่มและหลายชุมชน

2.ลดการเดินทางของประชาชน ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 

3.ทุกขั้นตอนจบในรถคันเดียว ตั้งแต่การตรวจสอบประวัติ การฉีดวัคซีน และการออกใบนัด

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

โรดแมพที่ กทม.กำหนดไว้จะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าจะให้บริการวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายได้ครบถ้วนมากที่สุด โดยศูนย์บริการสาธารสุขแต่ละพื้นที่ จะประสานกับ "สำนักงานเขต" สำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อประสานกลับมาที่ "หน่วย BMV" ในการจัดคิวเดินทางเข้าไปให้บริการในแต่ชุมชน โดยใน "ระยะแรก" กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้บริการ 4 กลุ่มหลัก 

1.ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 

2.ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค 

3.ผู้พิการ 

4.ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก 

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

"กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวมขั้นตอนการให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ เบ็ดเสร็จจุดเดียวแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

1.ผู้เข้ารับบริการต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น และลงนามยินยอมรับบริการวัคซีน 

2.ยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนบริเวณทางขึ้นรถ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลจากจอแสดงบนผลด้านบนรถ 

3.ให้ประชาชนขึ้นรับการฉีดวัคซีน 

4.พักรอสังเกตอาการ 30 นาทีบริเวณด้านล่าง พร้อมรับใบนัดเข็ม 2

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน

ข้ามมาที่ "อัพเดท" ยอดฉีดวัคซีน กทม.วันที่ 9 ก.ย.64 ขณะนี้มีผู้รับวัคซีนไปแล้ว 9,965,559 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 7,274,256 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 2,454,064 ราย และเข็มที่ 3 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์-เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อีกจำนวน 177,707 ราย 

หากแบ่งผู้รับวัคซีน 6 กลุ่ม จากทั้งหมด 3 เข็ม ประกอบด้วย 

1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 603,282 โดส 

2.ผู้ที่มีอายุ 60 ขึ้นไป 1,229,324 โดส 

3.เจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 275,943 โดส 

4.หญิงตั้งครรภ์ 9,647 โดส 

5.ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 1,010,913 โดส 

6.ประชาชนทั่วไป 6,836,450 โดส

ทั้งหมดเป็นภารกิจใหม่ กทม.ต่อแผนการเดินหน้าเร่งฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส "โควิด" ให้เร็วที่สุด บนเดิมพันชีวิตคนกรุงเทพฯ ในสถานการณ์การระบาดที่ยังไม่หยุดนิ่ง.

เปิดขั้นตอนฉีด "วัคซีนโควิด" รถ "BMV" เบ็ดเสร็จจุดเดียวถึงบ้าน