ตลท.จับหุ้น AJA -BROOK - GLOCON ติด แคชบาลานซ์ ถึง 15 ต.ค.นี้

ตลท.จับหุ้น  AJA -BROOK - GLOCON  ติด แคชบาลานซ์ ถึง 15 ต.ค.นี้

ตลท.จับหุ้น AJA  , BROOK แม่-ลูก และ GLOCON แม่-ลูก ติด แคชบาลานซ์ 6 ก.ย. - 15 ต.ค. 64 และ T ถึง 23 ก.ย.64 พร้อมขยายเวลา NEX แม่-ลูก และSOLAR  ถึง 23 ก.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ได้ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 :   Cash Balance ช่วงเวลากำกับตั้งแต่6 ก.ย. - 15 ต.ค. 2564 ได้แก่

บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) AJA 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BROOK
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 BROOK-W5 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 BROOK-W6 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 BROOK-W7 
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) GLOCON
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 GLOCON-W4 

ขณะที่ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) T กำกับตั้งแต่ 06 ก.ย. -23 ก.ย. 2564

ขณะเดียวกันยังได้ขยายช่วงดำเนินการ  กำกับตั้งแต่  06 ก.ย. -23 ก.ย. 2564 ได้แก่ 
บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) NEX 
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 NEX-W2 
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) SOLAR