อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,958 จับตาโคราช ระยอง

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,958 จับตาสมุทรสาคร ชลบุรี โคราช ราชบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 

 

1 กรุงเทพมหานคร 4178 ราย
2 สมุทรปราการ 1887 ราย
3 สมุทรสาคร 982 ราย
4 ชลบุรี 973 ราย
5 นครราชสีมา 693 ราย
6 นนทบุรี 504 ราย
7 ราชบุรี 493 ราย
8 ระยอง 472 ราย
9 ฉะเชิงเทรา 459 ราย
10 บุรีรัมย์ 432 ราย162995590315


ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงอันดับที่ 1 ของประเทศ ยอดติดเชื้อสูงสุด สมุทรปราการ ยอดยังสูง ตามด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี นครราชสีมา นนทบุรี ราชบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และบุรีรัมย์ ต้องติดตามยิ่ง162995580748


ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564


162995566557

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 18,501 ราย
หายป่วยแล้ว 896,195 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,092,006 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,220 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 923,621 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,120,869 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,314 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 28,835,580 โดส
--
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 438,457 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 191,248 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 8,216 ราย


162995647391


ศปก.ศบค. สรุปสถานการณ์โควิด 19 วันนี้ 26 ส.ค. 64

• การระบาดมีแนวโน้มคงที่ โดยเฉพาะในภูมิภาค กทม. และปริมณฑล ยังคงตัว
• จำนวนผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้น ในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคประจำตัว
• โรงงาน ตลาด แคมป์ก่อสร้าง ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาด


162995654594


162995653049

162995651624

162995649641
162995756676


162995755096


162995751925


162995750890


162995626770


จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 25 ส.ค. 2564)
รวม 28,835,580 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 25 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 637,921 โดส
เข็มที่ 1 : 438,457 ราย
เข็มที่ 2 : 191,248 ราย
เข็มที่ 3 : 8,216 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 21,669,955 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,596,785 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 568,840 ราย162995575877


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 214,721,447 ราย
อาการรุนแรง 113,122 ราย
รักษาหายแล้ว 192,049,607 ราย
เสียชีวิต 4,475,693 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,157,249 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,557,767 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,645,537 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,804,910 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,673,336 ราย
ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 จำนวน 1,120,869 ราย