นราธิวาส ปรับแผนฉีดวัคซีน เน้นออกหน่วยบริการเชิงรุก

นราธิวาส ปรับแผนฉีดวัคซีน "โควิด-19" เน้นออกหน่วยบริการเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนฉีดทั่วถึง

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 สำหรับบรรยากาศการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่โรงเรียนเทศบาล 2 อำเภอเมือง จ.นราธิวาส เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจากชุมชนต่างๆ อาทิ ชุมชนชายทะเล ชุมชนท่าเรือ 2,000 ชุมชนกาแลปาแย ชุมตาแลกาแป ชุมชนโต๊ะกอดอ ชุมชนพิทักษ์ลิขิต ชุมชนสมัยอาณาจักร ชุมชนหลังตลาดสด ชุมชนตลาดเก่า ชุมชนกำปงบารู 1 ,2 ,3 และชุมชนรายอบือรากะ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทยอยเดินทางมารับการฉีดวัคซีน ขณะที่กลุ่มผู้อายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง อายุ 18 ถึง 59 ปี หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เข้าหลักเกณฑ์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จะมีรถรับส่ง ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง โดยในภาพรวมการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โอกาสนี้นายแพทย์วิเศษ สิรินโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส และผู้เกี่ยวข้อง ได้มาตรวจเยี่ยมประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้าน นายไพซอล อาแว นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ได้ให้สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม. ไปเชิญชวนแบบเคาะประตูบ้านทุกหลังในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีน คาดว่าประชาชนจะมาฉีดวัคซีนกว่า 400 คน เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จะมีการออกหน่วยฉีดวัคซีนในแต่ละชุมชน เริ่มวันนี้วันแรก โดยได้มีการประชาสัมพันธ์แผนการออกหน่วย ให้สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม. เคาะประตูบ้านเชิญชวนไปฉีดวัคซีน ตั้งใจให้ทุกบ้านได้รับวัคซีนทุกคน จนครบทั้ง 35 ชุมชน

ส่วนสถานการณ์โควิด 19 จ.นราธิวาส ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด พบผู้ป่วยโควิด 19 รายใหม่ 227 เสียชีวิต 1ราย ผู้ป่วยสะสน 10.359 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 119 ราย ผู้ป่วยรักษาสะสม 8.448 ราย ทำให้ชาวนราธิวาสหันมาใส่ใจป้องกันตนเองโดยร่วมใจกันฉีดวัดซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด19 กันเพิ่มมากขึ้น