'ไทยร่วมใจ' แจ้งวัคซีนคิวรอบ 6-10 ส.ค. มาฉีดได้เลยวันนี้

'ไทยร่วมใจ' แจ้งวัคซีนคิวรอบ 6-10 ส.ค. มาฉีดได้เลยวันนี้

"ไทยร่วมใจ" แจ้งผู้มีคิวฉีดวัคซีนเดิมในช่วงวันที่ 6-10 ส.ค. ให้มาฉีดได้เลยวันนี้ (20 ส.ค.) สถานที่-เวลา ตามคิวเดิม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งว่า ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไวรัสโควิด-19 กับไทยร่วมใจ ซึ่งมีคิวฉีดเดิมวันที่ 6-10 สิงหาคม 2564 สามารถมาฉีดวัคซีนได้แล้ววันนี้ (20 ส.ค.)


ทั้งนี้ สามารถไปฉีดวัคซีนได้ที่ 25 สถานที่ฉีดวัคซีน และเวลา ยังคงเป็นไปตามคิวฉีดวัคซีนเดิม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ “ไทยร่วมใจ” ได้แจ้งผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี ที่ได้วันนัดหมายฉีดวัคซีนเดิม โดยลงทะเบียนไว้วันที่ 27 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนในระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1. คิวฉีดเดิม 27-31 กรกฎาคม 2564 ให้เปลี่ยนไปฉีดวันที่ 18 สิงหาคม 2564

2. คิวฉีดเดิม 1-5 สิงหาคม 2564 ให้เปลี่ยนไปฉีดวันที่ 19 สิงหาคม 2564

3. คิวฉีดเดิม 6-10 สิงหาคม 2564 ให้เปลี่ยนไปฉีดวันที่ 20 สิงหาคม 2564

4. คิวฉีดเดิม 11-15 สิงหาคม 2564 ให้เปลี่ยนไปฉีดวันที่ 21 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ทราบทันที เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน