รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ เข็ม 2 เร็วขึ้น

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน ‘แอสตร้าเซนเนก้า’ เข็ม 2 เร็วขึ้น

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีน "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2 เร็วขึ้น จากระยะเวลา 16 สัปดาห์ ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์ 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประกาศเลื่อนการฉีดนัดวัคซีนโควิด AstraZeneca "แอสตร้าเซนเนก้า" เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564  ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ออกประกาศลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เรื่องการเลื่อนนัดฉีดวัคซีนAZเข็มที่ 2 จากระยะเวลา 16 สัปดาห์ขึ้นมาเป็น 12 สัปดาห์ 

ทางโรงพยาบาลจึงขอประกาศแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AZ เข็มที่ 1 ณ คลินิกบริการวัคซีนฯ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 ในช่วงระหว่างวันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ให้มารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ได้ ตามวันเวลาใหม่นี้ 

เข็มแรก 7 มิถุนายน

 • นัดเข็มสอง จาก 27 กันยายน เป็น  30 สิงหาคม

เข็มแรก 8 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 28 กันยายน เป็น 31 สิงหาคม

เข็มแรก 9 มิถุนายน

 • นัดเข็มสอง จาก 29 กันยายน เป็น 1 กันยายน

เข็มแรก 10 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 30 กันยายน เป็น 2 กันยายน 

เข็มแรก 11 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 1 ตุลาคม เป็น 3 กันยายน

เข็มแรก 12 มิถุนายน

 • นัดเข็มสอง จาก 2 ตุลาคม เป็น 4 กันยายน

เข็มแรก 13 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 3 ตุลาคม เป็น 5 กันยายน

เข็มแรก 14 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 4 ตุลาคม เป็น 6 กันยายน

เข็มแรก 15 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 5 ตุลาคม เป็น 7 กันยายน

เข็มแรก 16 มิถุนายน 

 • นัดเข็มสอง จาก 6 ตุลาคม เป็น 8 กันยายน

เข็มแรก 17 มิถุนายน

 • นัดเข็มสอง จาก 7 ตุลาคม เป็น 9 กันยายน 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ เข็มที่ 2 ตามวันที่ได้มีการนัดหมายเดิม และขอให้มารับบริการฉีดวัคซีนฯ ตามวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านทาง Chula Care App หรือ แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม

162919093029