'อัศวิน' สั่ง 50 เขตปูพรมค้นหา 'ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง' รับวัคซีนโควิด-19

'อัศวิน' สั่ง 50 เขตปูพรมค้นหา 'ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง' รับวัคซีนโควิด-19

"อัศวิน" สั่ง 50 เขตเร่งปูพรมค้นหา "ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง-กลุ่มเปราะบาง" เข้ารับวัคซีนโควิด-19 พร้อมกำชับดูแลบุคลากรด่านหน้าเข้มงวด

วันที่ 16 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผ่านระบบการประชุมทางไกล ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการ กทม.โดยมีคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม พล...อัศวิน ได้มอบหมายสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย เร่งสำรวจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ ที่ตกสำรวจและไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เขตต่างๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการอาศัยอยู่ในอาคาร ตึกแถว หรือที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบชุมชนหรือยังไม่ได้จัดตั้งเป็นชุมชน เพื่อจะได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกรุงเทพฯ ตามเป้าหมาย กทม.และรัฐบาลโดยเร็ว

นอกจากนี้ พล...อัศวินยังมอบหมายให้สำรวจจำนวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด่านหน้า หรือมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 อาทิ พนักงานเก็บขนมูลฝอย พนักงานกวาด พนักงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่ พนักงานเก็บขนสิ่งปฏิกูล เจ้าหน้าที่ขุดลอกคูคลอง รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการปฏิบัติงาน อาทิ ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า เจลแอลกอฮอล์ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนทำความสะอาดแบบค้างคาว แว่นตา และรองเท้าบูท เพื่อจะได้เร่งจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอและทั่วถึง สร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร กทม.ที่ต้องปฏิบัติงานด่านหน้าทุกคน

162910916121

162910917186