เช็คสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท จาก'กรมพัฒนาสังคม' ใครมีสิทธิ์บ้าง?

เช็คสิทธิ รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท จาก'กรมพัฒนาสังคม' ใครมีสิทธิ์บ้าง?

เช็คคุณสมบัติ ก่อนยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท จาก "กรมพัฒนาสังคม" หรือ "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ใครมีสิทธิ์บ้าง? รับเงินผ่านช่องทางไหน และได้เงินเมื่อไหร่ เช็คเลย!

วิกฤติโรคระบาด "โควิด-19" ระลอกนี้ ไม่ใช่เพียงทำให้ประชากรไทยเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน หลายคนสูญเสียหัวหน้าครอบครัว กลายเป็นผู้ไร้ที่พึ่ง รายได้น้อย ซึ่ง "กรมพัฒนาสังคม" ได้ติดตามให้ความช่วยเหลือ ล่าสุด.. ขยายช่องทางช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวง พม. ระบุว่าทาง "กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ" มีมาตรการมอบเงินสงเคราะห์ ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท ผ่านการยื่นคำร้องในระบบออนไลน์ “ยื่นคำขอรับบริการ” ผ่านเว็บไซต์คลิกที่นี่

แต่ก่อนจะยื่นขอรับเงินผ่านออนไลน์ ต้องมาดูคุณสมบัติกันว่าใครเข้าเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ก้อนนี้บ้าง? กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ หาคำตอบมาให้แล้ว ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

1. ใครมีสิทธิ์ได้เงินสงเคราะห์ 3,000 บาท ?

นายอนุกูลระบุอีกว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาทนั้น ต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้

  • เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
  • ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ด้วยเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบครัวได้
  • คนไร้ที่พึ่ง 

โดยทาง พม. ได้เปิดช่องทางการช่วยเหลือแบบออนไลน์ (E-Service) เพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกและการให้บริการด้วยความรวดเร็วแก่กลุ่มเป้าหมาย ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งจากเดิมที่จะต้องเดินทางเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยตนเองที่หน่วยงานของกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด

2. ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินผ่านออนไลน์

  • สแกน QR Code หรือ "ยื่นคำขอรับบริการ" ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
  • ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

.

3. ช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อ 1 ครอบครัว

ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท ซึ่งหลักเกณฑ์การช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของนักสังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย 

4. ยื่นแล้วไม่ได้เงินทันที ต้องผ่านคัดกรองข้อมูลก่อน!

เมื่อเจ้าหน้าที่ พม. ได้รับข้อมูลในระบบแล้ว จะโทรกลับไปยังผู้ยื่นเรื่องเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ สุดท้ายจะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด

5. โอนเงินให้ช่องทางไหน? ได้เงินเมื่อไหร่?

หลังคัดกรองข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยื่นขอรับเงินสงเคราะห์โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ส่วนไทม์ไลน์/วันที่โอนเงินนั้น ยังต้องรอติดตามข้อมูลจาก พม. อีกครั้ง เร็วๆ นี้

----------------------

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ