'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดจอง 'ซิโนฟาร์ม' ครั้งที่ 2 สำหรับ SMEs 13 ส.ค.นี้

'ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์' เปิดจอง 'ซิโนฟาร์ม' ครั้งที่ 2 สำหรับ SMEs 13 ส.ค.นี้

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มนิติบุคคลขนาดย่อม (SMEs) 13 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.64  ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" แจ้งกำหนดเปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล ครั้งที่ 2 สำหรับกลุ่มนิติบุคคลขนาดย่อม (SMEs)

กำหนดการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 2 สำหรับองค์กรและหน่วยงาน ครั้งที่ 2 สำหรับนิติบุคคลขนาดย่อมที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 10 – 100 ราย จำนวน 550 บริษัท หรือ 50,000 ราย

เปิดรับวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.19 น. (จนกว่าจะเต็มจำนวน 550 บริษัท หรือ 50,000 รายอย่างใดอย่างหนึ่ง)

ยื่นขอรับการจัดสรรผ่านระบบออนไลน์ https://vaccine.cra.ac.th

เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน” เท่านั้น

ระกาศแจ้งองค์กรที่ได้รับการจัดสรรในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 ผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยองค์กรที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “2 ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน

ทั้งนี้ กรุณาโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนวัคซีนที่บริจาค) ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่สามารถเข้ามาดำเนินการตามเวลากำหนดได้ระบบจะลบข้อมูลและชื่อองค์กรท่านออกจากระบบการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ เพื่อจะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้ผู้อื่นต่อไป และหากท่านมีความประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อขอจัดสรรใหม่หรือเพิ่มเติม ท่านต้องเข้ามาลงทะเบียนใหม่ในการจัดสรรครั้งต่อๆไป

กำหนดช่วงเวลาการเข้าฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาล ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ภายหลังจากที่องค์กรได้รับการจัดสรรและโอนเงินเรียบร้อย และได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบ (ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานประกอบการ >> https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529) เพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย (ระหว่างองค์กร สถานพยาบาลและราชวิทยาลัย) ผ่านระบบออนไลน์ และนัดหมายวันฉีด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะจัดส่งวัคซีนไปยังสถานพยาบาลปลายทางที่องค์กรเลือกเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนถึงวันนัดฉีดวัคซีน ทั้งนี้ องค์กรจะต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนและอัพโหลดเข้าระบบให้เรียบร้อยสองวันก่อนวันกำหนดฉีด(องค์กรไม่สามารถเปลี่ยนชื่อและจำนวนบุคลากรหรือย้ายที่ฉีดได้ในช่วงเวลาสองวันก่อนและหลังวันฉีดด้วยเหตุผลเรื่องการประกันและการจัดส่งวัคซีน)

หมายเหตุ: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเปิดให้องค์กรยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มทุกวันศุกร์ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขื้นอยู่กับจำนวนโควต้าวัคซีนที่มีในแต่ละสัปดาห์)

162849729082