เตรียมพร้อม! จองวัคซีนโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 องค์กร/นิติบุคคล 8 โมงเช้า 6 ส.ค.นี้

เตรียมพร้อม! จองวัคซีนโควิด ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 2 องค์กร/นิติบุคคล 8 โมงเช้า 6 ส.ค.นี้

เตรียมพร้อม! ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล 8 โมงเช้า 6 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.64  ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เปิดยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ระยะที่ 2 สำหรับองค์กร/นิติบุคคล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำหรับองค์กร และนิติบุคคลที่ต้องการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภททั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน แรงงานต่างชาติ ตั้งแต่ 100-3,000 คน

วิธีลงทะเบียน 

  • ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด “ซิโนฟาร์ม” ผ่านทาง http://vaccine.cra.ac.th
  • ตั้งแต่เวลา 08.08 น. (จำนวน 100,000 ราย)
  • เลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน”

1. เตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับยื่นความประสงค์

  • ข้อมูลองค์กร/นิติบุคคล ประเภทการดำเนินธุรกิจ สถานที่ตั้งสถานประกอบการ
  • หนังสือจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ
  • ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสูด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล*
  • ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล*
  • แจ้งจำนวนวัคซีนที่ต้องการขอรับจัดสรร

หมายเหตุ : อีเมลของผู้มีอำนาจลงนามสูงสุดและอีเมลของผู้ประสานงานต้องเป็นคนละอีเมล เพื่อการจัดส่งusername/password ในการเข้าระบบ

2. วัคซีนซิโนฟาร์ม อัตราสำหรับองค์กร/นิติบุคคล โดสละ 888 บาท

พร้อมร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนจำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

162817401298

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์